Annonce
Del på Facebook   Print siden

Kirketorvet i Randers skal forskønnes

Randers
Onsdag 31. august 2022 kl. 13:30

Kirketorvet i Randers skal forskønnes
Foto: Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Kirketorvet i Randers skal forskønnes

Randers Kommunes erhvervs- og planudvalg har på sit møde onsdag den 24. august besluttet grundlaget for forskønnelse af byrummet omkring Sct. Mortens Kirke og Kirketorvet. Kirketorvet er en af Randers midtbys centrale pladser. Og pladsen anvendes i dag hovedsageligt til trafik og parkering.

"Forskønnelse af Kirketorvet er en af de prioriterede indsatser i forlængelse af den strategiske midtbyplan fra 2019. Kirketorvet er helt afgørende for byen, da det er her, gågadenettet starter ved Houmeden. Det er her ved kirken, man begynder at fornemme bymidten og dermed et vigtigt område, når det drejer sig om helhedsoplevelsen af Randers midtby," siger formand for erhvervs- og planudvalget Claus Berggreen.

Erhvervs- og planudvalget havde forskellige scenarier at vælge i mellem. Scenarierne tillagde parkering, trafik og byliv forskellig vægtning. Udvalget valgte scenarie 2B (se figur)

"Det har været vigtigt for udvalget, at trafikafviklingen for biler, cykler og gående bibeholdes, men samtidig gentænkes parkering på torvet, så der bliver flere opholdsarealer og mere plads til byliv - og med en indretning af torve og pladser, hvor de historiske bygninger, herunder ikke mindst Sct. Mortens Kirke, i højere grad kommer til sin ret," tilføjer Claus Berggreen. "Jeg er overbevist om, at prioriteringen af byliv og herlighed på torvet kommer midtbyen til gode. Der bliver simpelthen mere at komme efter."

Med det valgte scenarie bibeholdes parkering på kirkens nordside bortset fra tre p-pladser ved sakristiets hjørne, hvor der placeres et opholdsmøbel for at markere kirke og indramme pladsen. Scenariet reducerer antallet af parkeringspladser med syv, men forvaltningen arbejder videre med at optimere parkeringen på torvet og i gaderne omkring.

Projektet med forskønnelse og gentænkning af pladsen er startet op primo 2022 i tæt dialog med omkringliggende butikker og andre aktører ved pladsen. Og forud for implementering af de løsninger, der skal forskønne Kirketorvet, har erhvervs- og planudvalg altså nu truffet politisk beslutning om, hvordan pladsen overordnet skal disponeres og indrettes.

For at tage hensyn til torvets historiske karakter og placering ved både Helligåndshuset og Houmeden inddrages kommunes bevaringsudvalg i det videre arbejde, således pladsens udtryk fremhæver omgivelsernes kvaliteter. Der er fx lagt op til, at de nye bænke på pladsen afspejler det mønster, der er i murværket på kirkens nordlige side.

Kirketorvet

Kirketorvet er tæt bundet op på midtbyen, og med forskønnelsen af torvet vil torvehandlen få mere attraktive omgivelser, ligesom besøgende i midtbyen får mulighed for at opleve en indbydende plads med en smuk kirke, der fremhæves af omgivelserne fremfor at være gemt væk mellem biler, skilte og andet byrumsinventar, der gennem årene har samlet sig omkring kirken.

Kirketorvet rummer en række uudnyttede potentialer, som bør udfoldes med forståelse for byens traditioner. Det er afgørende, at opholdskvaliteten på pladsens forbedres, og at selve kirken bliver mere synlig og bidrager med kvalitet til den store plads. Derudover skal flowet for biler, cykler og fodgængere over pladsen systematiseres og optimeres, ligesom parkeringsmulighederne på pladsen skal gentænkes.

Projektet på Kirketorvet er udviklet sammen med de omkringliggende butikker og aktører i området. Forvaltningen har i løbet af foråret 2022 været i dialog med torvets butikker og aktører for at lytte til deres meninger og bekymringer i forhold til stedets udvikling og forskønnelse. Cityforeningen har løbende været orienteret og har ligeledes bidraget med input. Cityforeningen er bekymret for evt. reduktion i antallet af parkeringspladser tæt på midtbyen.

Projektet ønsker at løfte stedet, give plads til herlighed og ophold samt understrege kirkens status og format. Arealerne til luft og herlighed skabes bl.a. gennem en omdisponering af parkering og en indskrænkning af kørebanearealet.

FAKTA

Den strategiske midtbyplan er vedtaget i 2019. Med afsæt i denne plan er der i perioden 2021- 2023 afsat årlige budgetmidler til aflønning af midtbykoordinatoren, akutte indsatser til at støtte midtbyen som følge af corona samt midler til mere permanente stedsspecifikke omdannelser af centrale pladser og områder i midtbyen. Hidtil har de mere permanente omdannelser medført, at der er placeret møbler til ophold i byens gader og på Rådhustorvet, der er udviklet møbler og belysning til Houmeden samt plantet nye træer, Jens Otto Kraghs Plads omdannes i bl.a. tæt samarbejde med kulturinstitutionerne omkring pladsen, Slotspladsen får et tiltrængt løft i tæt samspil med Per Nebles kunstværk, og endelig arbejdes der med ankomstpunkterne til byen, således der skabes mere intuitive og indbydende ruter fra parkeringsområder til den gamle bymidte med bl.a. detailhandel.© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Lørdagens strømpris
Lørdagens strømpris
Randers
Lidl forlænger muligheden for at købe lidt billigere frugt og grønt
Lidl forlænger muligheden for at købe lidt billigere frugt og grønt
Randers
Dyr i naturnationalparker skal behandles ordentligt - også i Naturnationalpark Fussingø
Dyr i naturnationalparker skal behandles ordentligt - også i Naturnationalpark Fussingø
Randers
Stig Tøfting-forestilling kommer til Randers
Stig Tøfting-forestilling kommer til Randers
Randers
Etablering af de to første naturnationalparker igangsættes
Etablering af de to første naturnationalparker igangsættes
Randers
Randers: GEUS-rapport er godt nyt
Randers: GEUS-rapport er godt nyt
Randers
Coop Cookies Hazelnut Cream & Chocolate kaldes tilbage
Coop Cookies Hazelnut Cream & Chocolate kaldes tilbage
Randers
Ny opdatering gør det nemmere at aktivere MitID app
Ny opdatering gør det nemmere at aktivere MitID app
Randers
Mød jobcentret i midtbyen hver onsdag
Mød jobcentret i midtbyen hver onsdag
Randers
Fra i dag kan udsatte børnefamilier søge vinterhjælp hos Røde Kors
Fra i dag kan udsatte børnefamilier søge vinterhjælp hos Røde Kors
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:
Regionale nyheder