Del på Facebook   Print siden

Kender du Sporet ved Hulen?

Randers Opland N
Lørdag 21. maj 2022 kl. 15:00

Kender du Sporet ved Hulen?
Foto: Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Kender du Sporet ved Hulen?

En halv snes kilometer nordøst for Randers, der hvor vejen mellem Lindbjerg og Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen”. Et lille spor i landskabet på kun et par kilometer, hvis ringe længde opvejes af et smukt og meget bakket terræn, der giver garanti for oplevelser og sved på panden uanset årstid.

Turens længde er ca 2 km

Sporet ved Hulen er en af de mange vandrestier i landskabet, som er blevet stillet til rådighed for offentligheden gennem et samarbejde mellem de enkelte lodsejere og kommunerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes, Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. Formålet med sporene i landskabet er at give interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Sporet ved Hulen er stillet til rådighed for offentligheden af Espen Nielsen på Lindbjerggård. Han er økologisk landmand og har blandt andet har en produktion af jersey-kvæg, som i sommerhalvåret afgræsser det 10 hektar store naturområde ved Hulen.

Uden afgræsning ville området med tiden springe i krat eller skov, hvorved blomster og urter, blandt andet gøgeurterne i engen, ville blive skygget ihjel. De tørre græsningsarealer er vigtige levesteder for dyr og planter, de opsøges også af dyr fra andre biotoper, når de søger føde. Husdyrenes græsning og færden betyder, at ingen planter bliver dominerende, hvorfor der bydes på en utrolig artsrigdom.

Bakkerne

Området, som Sporet ved Hulen går rundt i, består af to smeltevandsdale med stejle skrænter kaldet Bakkerne. Den nordligste bakke »Lille Mejlbjerg« og den sydligste »Store Mejlbjerg« . Store Mejlbjerg blev tidligere anvendt til juletræsproduktion, men er blevet lagt tilbage som ekstensiv græsning.

Rundt på sporet kan ses skråninger mod alle verdenshjørner. De små vandløb har formet, hvad der oprindeligt var istidsskråninger. På sporet er man overvejende ude på overdrevet. Overdrev som landskabstype, både som halvkulturlandskab og som typisk østjysk morænelandskab, hvor størstedelen aldrig har været opdyrket. Skråningerne er bevokset med enebærbuske, tjørn, eg, røn, hunderose, lidt lyng og blåbær.

Foto Randers Kommune

Bjergsø og hede

I forbindelse med opdyrkning har en del af dalene været drænet. Mange af drænene virker imidlertid ikke længere, så dalene bliver mere og mere våde. Tilgroning er den største fare for området, og det er i et vist omfang nødvendigt at bekæmpe manuelt.

Med et vandhul ved en lille bæk er gjort et forsøg på naturgenopretning. Søen, som i det kuperede landskab ligner en lille bjergsø i Alperne, har stor betydning som levested og spredningsvej. Efter anlæg har den i store træk fået lov til at passe sig selv.

I tidlige tider blev en del af området kaldt for Heden. Helt op til 1930’erne blev der høstet lyng her, der blev anvendt til dyrefoder. På en enkelt skråning er lyngen ved at vokse frem igen. Det er ønsket, at lyngen igen skal brede sig flere steder.
Foto: Randers Kommune

Bålhus og shelter

Ved indgangen til ”Sporet ved Hulen” er der overnatningsplads med bålhus, shelter og en stor teltplads. Der er også lokum på pladsen. Vand kan hentes i bækken, medens drikkevand kan hentes på Lindbjerggård.

Husk at du er gæst på lodsejerens private ejendom, og at sporet er åbent for færdsel til fods. Sporet er trampestier, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen. Sporet vil normalt altid være åbent i dagtimerne. Hvis der er større jagt i området, vil det blive markeret ved indgangene.
© Copyright 2022 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers Opland N

Undskyld vi roder
Undskyld vi roder
Randers Opland N
Kom til Winemakers dinner hos Fladbro Kro
Kom til Winemakers dinner hos Fladbro Kro
Randers Opland N
Museum Østjylland ruller ud til dig i Spentrup og Langå
Museum Østjylland ruller ud til dig i Spentrup og Langå
Randers Opland N
Ta til kuffert-dag med fuld musik
Ta til kuffert-dag med fuld musik
Randers Opland N
Ugens Vin: Årets Grillvin Black Blaze GSM hos Superbrugsen Spentrup
Ugens Vin: Årets Grillvin Black Blaze GSM hos Superbrugsen Spentrup
Randers Opland N
Dødsfald
Dødsfald
Randers Opland N
Lejerbo Randers bygger nye boliger i Spentrup og Harridslev
Lejerbo Randers bygger nye boliger i Spentrup og Harridslev
Randers Opland N
Indbrud på Mariagervej - Har du set noget?
Indbrud på Mariagervej - Har du set noget?
Randers Opland N
Jagthytte nedbrændt i Handest
Jagthytte nedbrændt i Handest
Randers Opland N
Skal der byggemodnes flere grunde i Øster Bjerregrav
Skal der byggemodnes flere grunde i Øster Bjerregrav
Randers Opland N
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder