Intelligente skraldespande baner vej for renere byrum i Randers

4. juli 2024
Intelligente skraldespande baner vej for renere byrum i Randers

Intelligente funktioner

Randers Kommune har taget et stort skridt mod en renere by ved at installere de første intelligente skraldespande langs vejene i Randers midtby. Disse skraldespande skal frem mod 2026 gradvist erstatte alle kommunens eksisterende skraldespande. Initiativet har til formål at lette og billiggøre affaldshåndteringen samt at reducere mængden af affald, der ender i naturen.

Kommunens indsats for et renere bymiljø når en milepæl med opsætningen af de nye skraldespande. Dette er en del af en femårig plan for at optimere affaldshåndteringen og reducere henkastet affald på offentlige steder.

Sektionsleder i Veje og Trafik i Randers Kommune, Magnus Vilstrup Andersen, udtaler: “Det er et vigtigt led i hele arbejdet med at optimere kommunens skraldespande. Når de første spande står monteret, så vil vi hurtigt begynde at få de første indikationer af om vores forventninger for de nye principper for placering holder stik. Det skulle gerne være sådan, at vi kører færre ture til halvtomme skraldespande og har mindre arbejde med at planlægge tømning.”

De nye skraldespande er udstyret med sensorer, der automatisk giver besked til driften, når skraldespanden skal tømmes. Systemet genererer selv den mest effektive rute for driftsmedarbejderne. Planen er at udskifte og omplacere alle skraldespande i perioden 2022-2026.

Baner vejen for effektiv affaldshåndtering
Før processen startede, var der cirka 200 skraldespande langs vejene i kommunen, hvoraf mange var slidte og sjældent benyttet. Ved at gennemgå hver enkelt skraldespands placering og størrelse har kommunen konkluderet, at 150 skraldespande med samlet set mere kapacitet vil være tilstrækkeligt.

Magnus Vilstrup Andersen forklarer: “En skraldespand er overraskende dyr at vedligeholde, derfor er det enormt vigtigt, at vi placerer dem smart og i de rigtige antal. Man må forvente, at man skal tage sit affald med sig et stykke før den næste spand kommer, vi har ikke økonomi til at have en stående på hvert eneste gadehjørne. Til gengæld flytter vi en del af dem, så de står lige netop der, hvor flest mennesker bevæger sig rundt, det mener vi, er det mest fornuftige at gøre.”

Forbedrede funktioner og placering
De nye skraldespande, som placeres langs vejarealer, har en kapacitet på enten 90 eller 130 liter, hvilket øger den samlede volumen trods reduktionen i antallet af skraldespande. Ud over sensorerne er skraldespandene også udstyret med et fugleværn, der forhindrer fugle i at sprede affaldet.

I flere natur- og parkområder er den nye type skraldespande allerede blevet installeret, dog uden sensorer.

Fakta om Randers Kommunes nye skraldespandprincipper:

– Der skal være høj persontrafik såsom i bymidten, parker, strande og turistområder.

– De skal være let tilgængelige, lette at tømme og må ikke hindre den øvrige trafik.

– Der tages hensyn til relevante love og regler, herunder affaldsbekendtgørelsen.