Del på Facebook   Print siden

Hvordan skal Kirketorvet forskønnes?

Randers
Onsdag 24. august 2022 kl. 10:00

Hvordan skal Kirketorvet forskønnes?
Foto: Randersidag.dk


Af Carina Kondrup

Hvordan skal Kirketorvet forskønnes?

På et udvalgsmøde den 24. august, skal Erhvervs - og Planudvalget tage stilling til forskønnelse af Kirketorvet.

Sagsfremstilling

Den strategiske midtbyplan er vedtaget i 2019. Med afsæt i denne plan er der i perioden 2021-2023 afsat årlige budgetmidler til aflønning af midtbykoordinatoren, akutte indsatser til at støtte midtbyen som følge af corona samt midler til mere permanente stedsspecifikke omdannelser af centrale pladser og områder i midtbyen.

Hidtil har de mere permanente omdannelser medført, at der er placeret møbler til ophold i byens gader og på Rådhustorvet, der er udviklet møbler og belysning til Houmeden samt plantet nye træer, Jens Otto Kraghs Plads omdannes i bl.a. tæt samarbejde med kulturinstitutionerne omkring pladsen, Slotspladsen får et tiltrængt løft i tæt samspil med Per Nebles kunstværk, og endelig arbejdes der med ankomstpunkterne til byen, således der skabes mere intuitive og indbydende ruter fra parkeringsområder til den gamle bymidte med bl.a. detailhandel.

Kirketorvet

Kirketorvet er helt afgørende for byen, fordi man her rammer gågadenettet mod Houmeden og fornemmelsen af bymidte starter ved kirken. Det er et væsentligt ankomstpunkt, og det er vigtigt for helhedsoplevelsen af Randers midtby. Pladsen er bundet op på midtbyen, torvehandlen får mere attraktive omgivelser, besøgende i midtbyen får mulighed for at opleve en indbydende plads med en smuk kirke, der fremhæves af omgivelserne fremfor at være gemt væk mellem biler, skilte og andet byrumsinventar, der gennem årene har samlet sig omkring kirken.

Kirketorvet rummer en række uudnyttede potentialer, som bør udfoldes med forståelse for byens traditioner. Det er afgørende, at opholdskvaliteten på pladsens forbedres, og at selve kirken bliver mere synlig og bidrager med kvalitet til den store plads. Derudover skal flowet for biler, cykler og fodgængere over pladsen systematiseres og optimeres, ligesom parkeringsmulighederne på pladsen skal gentænkes.

Projektet på Kirketorvet er udviklet sammen med de omkringliggende butikker og aktører i området. Forvaltningen har i løbet af foråret 2022 været i dialog med torvets butikker og aktører for at lytte til deres meninger og bekymringer i forhold til stedets udvikling og forskønnelse. Cityforeningen har løbende været orienteret og har ligeledes bidraget med input. Cityforeningen er bekymret for evt. reduktion i antallet af parkeringspladser tæt på midtbyen.

Projektet ønsker at løfte stedet, give plads til herlighed og ophold samt understrege kirkens status og format. Arealerne til luft og herlighed skabes bl.a. gennem en omdisponering af parkering og en indskrænkning af kørebanearealet.

Scenarier for omdannelse

Der arbejdes med forskellige scenarier for omdannelse af Kirketorvet, hvor bilernes rolle i forskelligt omfang udfases for at give plads til byliv og ophold samt skabe et rum, hvor kirkebygningen træder frem og bidrager med pragt og storhed. Et oversigtskort over nedenstående scenarier ses i bilag 1. Bilag 2 viser principperne for de møbler, der etableres på torvet. Disse pricipper tager udgangspunkt i mønstrene på kirkens murværk. I alle scenarierne etableres 2 nye parkeringspladser i sidegaderne omkring torvet. Kirketorvet har i dag 27 parkeringspladser.

Scenarie 1

Parkering gentænkes for hele pladsen, således byliv, bløde trafikanter og mennesker i højere grad prioriteres. Parkering på nordsiden af kirken flyttes til modsatte side af kørebanen, således kirken visuelt kommer til sin ret, når man bevæger sig fra Houmeden og Helligåndshuset til bl.a. Rådhustorvet. Parkeringsprincippet på de andre tre sider af kirken bliver ens med længdeparkering og træer, således pladsen bliver mere harmonisk. Der er fortsat afsat plads til varelevering og taxa-pladser.

For at bringe kirken i centrum og markere pladsen omkring, bearbejdes udvalgte sten i overfladen i den eksisterende belægning.Sammen med tilpassede møbler til ophold, vil de bearbejdede sten, således indikere et byrum, som ikke opfordrer til kørsel med biler.

I scenariet 1 bliver der 11 færre parkeringspladser ved Kirketorvet.

Scenarie 2

Parkering gentænkes, således der bliver mere plads til byliv, bløde trafikanter og byliv, men en del af pladsens nuværende indretning bibeholdes. Parkering på nordsiden af kirken bevares, og der udelades længdeparkering langs værtshusene. For at give plads til skråparkerin og varelevering, udelades det at plante træer på nordsiden af kirken. Bilag 1 viser, at der ikke er plads til begge dele.

Parkeringsprincippet på de andre to sider af kirken bliver ens med længdeparkering og træer, De 9 parkeringspladser under træet ved kirken, hvoraf to er handicap parkering og to er forbeholdt taxa, fjernes. Ny parkering til taxa og handicappede placeres øst for kirken.

Belægningen opdateres tilsvarende som i scenarie 1.

Scenarie 2A

Al parkering på kirkens nordside bibeholdes, og der etableres derfor ikke et møbel til ophold og makering af kirkens nordside.

I scenarie 2A bliver der 4 færre p-pladser ved Kirketorvet.

Scenarie 2B

Parkering på kirkensnordside bibeholdes bortset fra tre p-pladser ved sakristies hjørne, hvor der placeres et opholdsmøbel for at markere kirke og indramme pladsen.

I scenarie 2B bliver der 7 færre p-pladser ved Kirketorvet.

Scenarie 3

Trafikafviklingen for biler, cykler og gående bibeholdes. De 9 parkeringspladser under træet ved kirken, hvoraf to er handicap parkering og to er forbeholdt taxa, fjernes. Dog etableres nye parkeringsmuligheder for taxa og til handicappede. Der tilføres ikke nye træer til pladsen og der placeres ikke et hjørnemøbel mod nordøst. Forløb for gågængere forbliver uændret. De øvrige tre scenarier lægger op til at fodgængerfærdsel flyttes til inderside af bilfærdsel, hvilket er mere intuitivt for de gående.

I scenarie 3 bliver der 7 færre parkeringspladser ved Kirketorvet.

Bilag

PDFBILAG 1_Logistik- og parkeringsplan Kirketorvet
PDFBilag 2_Kirketorvet møbler© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

GAIA Museum modtog Livsværk-Fondens årlige pris
GAIA Museum modtog Livsværk-Fondens årlige pris
Randers
Region Midtjylland sætter turbo på nedbringelse af ventelister
Region Midtjylland sætter turbo på nedbringelse af ventelister
Randers
Fredagens strømpris
Fredagens strømpris
Randers
Ny skoleleder budt varmt velkommen på Bjerregrav Skole
Ny skoleleder budt varmt velkommen på Bjerregrav Skole
Randers
Skoleelever bliver kloge på klamydia
Skoleelever bliver kloge på klamydia
Randers
Elev fra CSV Randers vinder halvmaraton
Elev fra CSV Randers vinder halvmaraton
Randers
Randers Kommune præsenterer ny og forbedret hjemmeside
Randers Kommune præsenterer ny og forbedret hjemmeside
Randers
DBU Fodboldskoler i Randers og omegn
DBU Fodboldskoler i Randers og omegn
Randers
80-året for henrettelse af 8 mand fra Hvidstengruppen markeres i Hvidsten og i Gassum
80-året for henrettelse af 8 mand fra Hvidstengruppen markeres i Hvidsten og i Gassum
Randers
Dyrlægens anbefalinger: Sådan forbereder du dig på sommerens hvalpeboom
Dyrlægens anbefalinger: Sådan forbereder du dig på sommerens hvalpeboom
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:
Regionale nyheder