Husk at endnu en spærring af motorvejstilkørsel starter i dag

17. juni 2024
Husk at endnu en spærring af motorvejstilkørsel starter i dag

Hvis du har lagt mærke til byggeriet ved motorvejstilkørslerne omkring Randers, skyldes det Vejdirektoratets arbejde på E45 Nordjyske Motorvej. De ombygger tre tilslutningsanlæg ved Randers for at øge kapaciteten og forberede dem til en fremtidig udbygning af motorvejen.

Der er tale om en masse arbejde ved de forskellige tilslutningsanlæg. Herunder lister vi noget af det, der fokuseres på:

Tilslutningsanlæg 39 ved Randers N:

Øget fremkommelighed ved signalregulering af rampekrydsene
Ombygning af ramper og etablering af ny samkørselsplads
Nye cykelstier og fjernelse af eksisterende stitunneler
Etablering af nyt og udvidelse af eksisterende regnvandsbassin

Tilslutningsanlæg 40 ved Randers C:

Signalregulering af rampekrydsene og tilpasning til fremtidig motorvejsudbygning
Ny stibro og ekstra kørespor på broen
Flytning og udvidelse af samkørselsplads
Ny støjskærm på østsiden af motorvejen

Tilslutningsanlæg 43 ved Sdr. Borup:

Signalregulering og ombygning af rampekrydsene
Ny parallelbro for at håndtere trafikken bedre
Nedlæggelse af eksisterende rundkørsel og forlægning af flere veje
Ny samkørselsplads og buslommer samt nye regnvandsbassiner

Baggrunden for projektet
Ombygningen af tilslutningsanlæggene er en del af Infrastrukturplan 2035, som blev indgået i sommeren 2021 mellem regeringen og flere politiske partier. Projektet skal sikre bedre trafikafvikling og forberede infrastrukturen til fremtidige behov.

Spærring
I forbindelse med arbejdet har det været nødvendigt at spærre for frakørsel <39> Randers N i nordgående retning frem til den 6. juli. Det betyder, at de trafikanter, der normalvis benytter frakørsel <39> Randers N i nordgående retning, i perioden skal benytte frakørsel <38> Purhus. Fra den 17. juni bliver tilkørslen i samme anlæg spærret i sydgående retning frem til den 12. juli. Ligeledes skal de trafikanter, der normalvis benytter tilkørslen i sydgående retning fra den 17. juni og frem til den 12. juli ud på en omkørselsrute og ligeledes køre mod nord til tilslutningsanlæg <38> Purhus og dér køre på E45 i sydgående retning.

Hold øje med opdateringer fra Vejdirektoratet, hvis du vil følge med i projektets fremskridt.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240715"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240715"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}