Historisk lavt antal unge trafikdræbte

12. juni 2024
Historisk lavt antal unge trafikdræbte

Ifølge Vejdirektoratets nye rapport Trafikulykker for året 2023 mistede 14 unge trafikanter mellem 18 og 24 år livet i trafikken i 2023. Dette er det laveste antal nogensinde registreret i statistikken over trafikdræbte. Den bemærkelsesværdige reduktion markerer det laveste antal dræbte unge i denne aldersgruppe siden begyndelsen af registreringerne.

Rapporten fremhæver, at sidste år var usædvanligt med hensyn til antallet af trafikdræbte unge. Aldrig før har så få unge mellem 18 og 24 år mistet livet i trafikken. Ud af de 162 personer, der omkom i trafikken i 2023, var 14 i aldersgruppen 18-24 år, hvilket understreger en betydelig forbedring i trafiksikkerheden for denne gruppe.

Faldende ulykkestal blandt unge trafikanter

Transportminister Thomas Danielsen udtrykker stor tilfredshed med disse tal: Det er meget glædeligt, at ulykkestallene fortsat er så lave, og det er ikke mindst glædeligt at se, at antallet af dræbte blandt de 18-24-årige nu er faldet til et historisk lavt niveau. Derfor er det også vigtigt, at vi fastholder arbejdet med trafiksikkerhed på alle niveauer, siger han.

Historisk set har unge voksne udgjort en større andel af de trafikdræbte. Til sammenligning mistede 31 unge mellem 18 og 24 år livet i trafikken i 2016. Denne høje involvering af unge i trafikulykker kan forklares ved mangel på rutine og en tendens til risikovillig adfærd. Afdelingsleder i Vejdirektoratet, Marianne Foldberg Steffensen, bemærker: Unge mellem 18 og 24 år mangler stadig rutine i trafikken, og de udviser generelt mere risikovillig adfærd. De to ting har traditionelt været en giftig cocktail. Derfor er det også positivt, at der er sket et fald i antallet af trafikdræbte.

Lavere hastigheder og sikrere veje

Rapporten beskriver også, hvordan 2023 blev året med flest kørte kilometer på de danske veje nogensinde, uden at dette afspejler sig i et øget antal trafikdræbte og tilskadekomne. De 162 dræbte i 2023 svarer til gennemsnittet for de sidste fem år, og antallet af tilskadekomne faldt med 10 procent sammenlignet med perioden 2018-2022.

Marianne Foldberg Steffensen fremhæver også, at lavere hastigheder kan have bidraget til de forbedrede sikkerhedstal: Vi ved, at der er en sammenhæng mellem gennemsnitshastigheder og antallet af personskader i trafikken. Når hastigheden falder, er der færre, der kommer til skade.

En markant positiv udvikling ses også blandt bilister, hvor antallet af dræbte og tilskadekomne er det laveste nogensinde registreret. I 2023 var der 64 dræbte og 972 tilskadekomne bilister, og motorvejene viste sig som de sikreste veje med kun 9 dræbte og 161 tilskadekomne.

/ritzau/