Herberget Hjørnestenen søger Social- og sundhedsassistent til bredt sammensat medarbejdergruppe

11. oktober 2021
Herberget Hjørnestenen søger Social- og sundhedsassistent til bredt sammensat medarbejdergruppe

Herberget Hjørnestenen søger Social- og sundhedsassistent til bredt sammensat medarbejdergruppe

Af Carina Kondrup

Herberget Hjørnestenen søger Social- og Sundhedsassistent. Du kan læse mere om jobbet herunder:

Social- og sundhedsassistent til bredt sammensat medarbejdergruppe – Herberget Hjørnestenen

Vi arbejder med at dække basale behov for udsatte mennesker, yde social førstehjælp, tilbyde et sted at være og støtte til at flytte sig.

– Har du lyst til at indgå i en engageret medarbejdergruppe, hvor fagligheden er i højsædet?

– Vil du gerne være på en arbejdsplads, hvor vi arbejder med trivsel og arbejdsglæde?

– Vil du gerne være en del af en organisation, hvor vi går ind for faglig udvikling og går efter at kvalificere vores arbejde i forhold til kerneopgaven?

– Har du lyst til at være en del af et team og deltage i supervision og faglige dage?

– Vil du gerne have engagerede og kompetente kollegaer, der også har det sjovt med hinanden?

Så vil vi opfordre dig til at læse dette opslag.

Stillingen er placeret på Hjørnestenen, som er et herberg med plads til 22 beboere. Herberget hører under Kirkens Korshær og er et akut kortvarigt botilbud til hjemløse.

Du kommer til at indgå i Hjørnestenens døgndækning og sikkerhedsnormering, med dagvagter (kl. 8-15), aftennattevagter (kl. 15-8, sovende) & døgnvagter. Vagter i weekenden, højest hver anden uge. Ca. 18 vagter pr 12-ugers rul.

Din baggrund er uddannelse som social- og sundhedsassistent eller lignende faglig baggrund.
Det er godt, hvis du har erfaring med målgruppen, og det er en fordel, at du har erfaring med misbrug og psykiatri. Du skal kunne være i pressede situationer og holde fokus, selv når der sker meget omkring dig. Og så skal du have lyst til at lære den enkelte beboer at kende.
Du må gerne have kendskab til arabisk eller grønlandsk sprog og kultur.

Arbejdsopgaverne i huset er:

praktiske gøremål i forbindelse med ind- og udflytning
bistå med hjælp til beboernes aktuelle akutte problemer
udrede hvilken støtte der er brug for
samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
journalføre på FMK, PC og i Bosted m.fl.
deltage i de praktiske opgaver omkring Hjørnestenens daglige drift.

Forventninger til dig er, at du:

-arbejder ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn, og har dette for øje i hverdagen

– står inde for Kirkens Korshærs værdier: nærvær, omsorg og respekt

– følger op på uddelegerede opgaver

– fremstår med ro og autoritet, også i konfliktsituationer

– naturligt indgår i supervision og udvikling

– har fortrolighed med brug af IT på brugerniveau.

– har gode samarbejdsevner og værdsætter tværfagligt samarbejde

– er respektfuld over for dig selv, kolleger, brugere, beboere og samarbejdspartnere

– tåler at arbejde i et område som ofte er præget af afmagt, frustration, vrede og projektioner.

Aflønning

Stillingen er 37 timer og aflønnes ud fra gældende overenskomst efter din grunduddannelse og er omfattet af ny løn.

Yderligere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til forstander Per Thuesen, mobil 24 60 06 14 eller email per.thuesen@randers.dk

Ansøgningsfrist

Søndag den 17. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. oktober 2021. Ansøgning skal ske via elektronisk ansøgning på www.randers.dk

Tiltrædelse den 1. december 2021 eller snarest muligt.

Søg jobbet her