Forslag om sammenlægning af væresteder i Randers i høring

18. juni 2024
Forslag om sammenlægning af væresteder i Randers i høring

Randers Byråd har på mødet den 17. juni 2024 besluttet at sende et forslag om sammenlægning af værestedet Perron 4 og Slotsgården i høring. Dette forslag er resultatet af en dialog mellem kommunens forvaltning og Kirkens Korshær, der driver Slotsgården.

De nuværende fysiske rammer på Perron 4 er ikke længere tilstrækkelige til at imødekomme borgernes behov. Derfor har forvaltningen og Kirkens Korshær drøftet muligheden for at samle de to væresteder under ét tag på Slotsgården. Begge parter ser både faglige og økonomiske fordele ved en sammenlægning.

Om værestederne
Perron 4 er et værested for personer over 25 år med særlige sociale udfordringer, såsom hjemløshed eller psykiske problemer. Stedet tilbyder samvær og støtte, herunder hjælp til økonomiske spørgsmål, samtaler om misbrug og læsning af post. En sammenlægning vil ikke ændre på målgruppen eller de tilbud, der er tilgængelige for brugerne.

Høringsprocessen
Forslaget om sammenlægning vil nu blive lagt i høring på Randers Kommunes høringsportal. Brugerne af både Perron 4 og Slotsgården vil få hjælp af personalet til at udarbejde høringssvar, hvis de ønsker det. Derudover vil forslaget også blive behandlet i Udsatterådet og relevante MED-udvalg.

Fremtidige skridt
Efter høringsperioden vil forslaget blive præsenteret for fagudvalg og byråd i løbet af august. Hvis det bliver vedtaget, vil sammenlægningen træde i kraft, og Perron 4 vil flytte til Slotsgården pr. 1. oktober 2024.

Denne ændring sigter mod at skabe bedre fysiske rammer og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne til gavn for brugerne af værestederne.