Forbud mod besøg på botilbud Kastanjebo i Harridslev

22. juni 2021
Forbud mod besøg på botilbud Kastanjebo i Harridslev

https://www.randers.dk/coronavirus/socialomraadet/

.
Randers Kommune har modtaget et påbud om at indføre forbud mod besøgendes adgang til Kastanjebo Botilbud fra 18. juni til 15. juli.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed som har udstedt påbuddet for at forebygge udbredelse af Covid-19.

Mens påbuddet er i kraft har beboerne på botilbuddet ikke mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Årsagen til påbuddet er, at der er fundet smitte hos to medarbejdere og to beboere med Covid-19 deltavariant..

“Vi har naturligvis indført påbuddet straks. Det har betydning for alle beboerne på centret og for deres pårørende, og vi ved, at det er svært at opleve, at der kommer indskrænkninger i, hvordan man kan se hinanden som beboer og pårørende. Men det vigtigste er, at vi følger påbuddet, som har til formål at forhindre smitte i at sprede sig,” siger Runa Steenfeldt, leder af Center for Voksenhandicap.

Botilbuddet Kastanjebo

Botilbuddet Kastanjebo er for udviklingshæmmede med demens. Der er 14 beboere på bostedet fordelt på to afdelinger. To beboere er konstateret smittet, hvoraf den ene i sin adfærd er meget kontaktsøgende. Derfor er alle øvrige beboere defineret som nære kontakter. Alle beboere er færdigvaccinerede undtagen den ene smittede beboer, hvor det ikke har været muligt på grund af borgerens funktionsnedsættelse.

Påbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Det omfatter også udearealer på botilbuddets område. Dermed er der ikke mulighed for at modtage gæster. Beboerne har ikke mulighed for at få besøg med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra en nærmeste pårørende. Beboerne må godt tage på besøg el. lign uden for botilbuddet, og medarbejdere samt personer der indfinder sig på botilbuddets for fx at give behandling er ikke omfattet af påbuddet og må fortsat gerne komme ind.

“Vi følger selvfølgelig situationen, og informerer lige nu pårørende. Vi har også stor forståelse for, at det er svært, at man ikke kan komme på besøg. Jeg kan fortælle, at efter omstændighederne har alle det godt, og heldigvis er vores borgere færdigvaccinerede,” siger Runa Steenfeldt, leder af Center for Voksenhandicap

Påbuddet kan i sin helhed ses på Randers Kommunes hjemmeside.