Del på Facebook   Print siden

Forældrebetaling af SFO og Klubtilbud på dagsordenen

Randers
Lørdag 23. januar 2021 kl. 10:00

Forældrebetaling af SFO og Klubtilbud på dagsordenen
Arkiv billede


På et udvalgsmøde d. 25/1 skal Skole- og uddannelsesudvalget tage drøfte Forældrebetalingen af SFO og klubtilbud.

Forvaltningen i Randers kommune har modtaget en række henvendelser fra forældre, der spørger til forældrebetaling for skolefritidsordning (SFO) og klubtilbud (fx juniorklub) i den nuværende periode for nedlukning.

I foråret 2020 besluttede skole- og uddannelsesudvalget, at give forældrene mulighed for midlertidig udmeldelse fra SFO i juni og juli måned 2020. Under den nuværende nedlukning pr. 4. januar til foreløbigt d. 7. februar tilbydes nødpasning af børn indskrevet i skole på 0.-4. klassetrin.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til skole- og uddannelsesudvalget,

1. at klubtilbud for børn i 5.-7. klasse gøres betalingsfri i perioden for nedlukning, idet disse tilbud er lukket.

2. at forældrebetaling fortsætter for de børn, der er indmeldt i SFO og fritidshjem, således de forældre, der ønsker at benytte nødpasning har mulighed for det

3. at udvalget drøfter, hvor vidt der skal indføres en mulighed for midlertidig udmeldelse fra SFO og fritidshjem i perioden for nedlukning

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en række henvendelser fra forældre, der spørger til muligheden for betalingsfri SFO eller klub under den nuværende periode for nedlukning. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt spore en svag tendens, idet niveauet for udmeldelser er højere end normalt.

Indmeldte børn i SFO:

pr. 01-01-2020 – 2.188 børn

pr. 01-02-2020 – 2.194 børn

pr. 01-01-2021 – 1.978 børn

pr. 01-02-2021 – 1.955 børn

Der er etableret nødpasning på skolerne for børn, der er indskrevet i 0.-4. klasse. Tilbuddet om nødpasning gælder således også børn, der ikke er indmeldt i SFO eller klubtilbud. Nødpasningen er tilgængelig for børn, hvis forældre skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration. I Randers Kommune modtager vi de børn, hvis forældre beder om det.

Sårbare elever i 0.-10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning på skolen. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Specialklasse- og specialskoleelever er undtaget fra hjemsendelsen, men kan efter aftale med skoleleder blive hjemme. Her kan så tilbydes hjemmeundervisning.

For de børn, der er ældre end 4. årgang, og som ikke hører til gruppen af særligt sårbare, er der ikke tilbud om nødpasning. Klubtilbud for 5.-7. klasse er således lukket jf. den nationale nedlukning og bestemmelser for denne.

Model for betalingsfri klub eller SFO

Der er administrativ mulighed for at gøre klubtilbud på og uden for skoler (ekskl. private) betalingsfri for børn i 5.-7. klasse fra d. 1. januar til nedlukningens ophør.

På SFO-området, hvor børnene har adgang til nødpasning i henhold til kriterierne for dette, kan der indføres en model med mulighed for midlertidig udmeldelse, som i foråret 2020. Det betyder, at forældre kan udmelde deres barn midlertidigt med en dags varsel fra SFO eller fritidshjem (ekskl. private). Dette afviger fra de almindelige regler om, at udmeldelse af SFO sker med en måneds varsel og senest den 15. eller sidste dag i måneden. Børnene kan under den midlertidige udmeldelse indmeldes igen fra dag til dag, sådan som reglerne også er ved udmelding under normale omstændigheder.

Udmeldelsen betyder, at forældrene fritages for betaling i den pågældende periode. Dette sker ved regulering af opkrævningen af forældrebetalingen. Søskendetilskud vil fortsat gælde og blive beregnet, som når barnet er indmeldt i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2. Det samme gælder økonomisk friplads i henhold til folkeskolelovens § 50a, således forældrene ikke skal ansøge herom igen, når den midlertidige udmeldelse ophører.

Økonomi

Ressourcetildelingen til klubtilbud, SFO'ere og fritidshjem omfattet af ordningen vil være uændret. Den manglende forældrebetaling får altså ikke økonomiske konsekvenser for institutionerne.

Derved bliver der en merudgift for kommunen i form af manglende forældrebetaling for en periode. Ordningen med midlertidig udmeldelse i juni og juli måned 2020 (hvor juli er betalingsfri for forældrene) medførte en merudgift på 271.000 kr. for Randers Kommune. Som dengang, foreslås en ordning med betalingsfri periode finansieret ved skoleområdets samlede budget før budgettildelingen til skolerne for det kommende skoleår.

Ordningen vil desuden medføre en arbejdsopgave for kommunens pladsanvisning, der administrerer forældrebetalingen og kommunikerer med forældrene via e-Boks. Ligeledes varetager pladsanvisningen personlige eller telefoniske henvendelser fra forældrene.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

En anderledes Kulturhusdag – et kig bag kulisserne
En anderledes Kulturhusdag – et kig bag kulisserne
Randers
Jysk Vin forsøder tilværelsen i HSF
Jysk Vin forsøder tilværelsen i HSF
Randers
Nye indsatser skal styrke elevernes faglighed og trivsel
Nye indsatser skal styrke elevernes faglighed og trivsel
Randers
Planer om veteranmesse i Randers
Planer om veteranmesse i Randers
Randers
Bauhaus overvejer at gå rettens vej
Bauhaus overvejer at gå rettens vej
Randers
Giardia omløb blandt hunde i Randers og omegn
Giardia omløb blandt hunde i Randers og omegn
Randers
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Randers
Sæt dig i dit eget affald
Sæt dig i dit eget affald
Randers
Højst 20 km til nærmeste coronatest
Højst 20 km til nærmeste coronatest
Randers
Midtbyen gør sig forårsklar med nye siddepladser
Midtbyen gør sig forårsklar med nye siddepladser
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder