Del på Facebook   Print siden

Flere vuggestuepladser på vej i Kristrup

Randers Opland S Ø
Søndag 26. september 2021 kl. 12:00

Flere vuggestuepladser på vej i Kristrup
Arkiv billede


Af Carina Kondrup

Flere vuggestuepladser på vej i Kristrup

Kristrup Børnehus har henvendt sig med et ønske om at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser, således at Kristrup Børnehus fremadrettet får en kapacitet på 13 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser. I dag har institutionen en kapacitet på 140 børnehavepladser. Forvaltningen anbefaler, at anmodningen efterkommes, da der i de kommende år vil mangle pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydøst.

Sagsfremstilling

Bestyrelse, personale og ledelse i den selvejende daginstitution Kristrup Børnehus har den 31. august 2021 henvendt sig til Randers Kommune med et ønske om at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Ved efterfølgende konkret forespørgsel har Kristrup Børnehus oplyst, at der er et ønske om at oprette 13 vuggestuepladser i institutionen. Dermed vil Kristrup Børnehus få en kapacitet på 13 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser. I dag har institutionen en kapacitet på 140 børnehavepladser.

Kristrup Børnehus, der er beliggende på Rasmus Hougårdsvej 44A, 8960 Randers SØ, har i alt 6 grupperum. Hver grupperum er på 56 m2. Randers Kommune ejer bygningerne og grunden, som daginstitutionen er beliggende på. Derudover har institutionen mulighed for at benytte det kommunalt ejede "Åhuset", der er beliggende ved Brusgård i den sydlige del af Randers Kommune, til en udegruppe.

Overvejelser ved at oprette vuggestuepladser i Kristrup Børnehus

Kristrup Børnehus fremhæver i deres ansøgning følgende fordele ved at oprette vuggestuepladser i institutionen:

Udfordringerne med manglende pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydøst kan afhjælpes
Forældre efterspørger integrerede institutioner der favner alderen 0-6 år
Institutionen ønsker en mere jævn fordeling af børn i institutionen over året. I dag, hvor institutionen er en ren børnehave, forlader 40-50 børn hvert år til 1. marts institutionen for at begynde førskole
Institutionen kan ændres for få midler

Kristrup Børnehus er fra 2016 og er blandt andet indrettet med pusleborde. Der vil være behov for at lave et krybberum/liggehal og indkøbe barnevogne, høje stole med mere
Der er plads fysisk i huset til at kunne rumme vuggestuegrupper

Der vil kunne laves en afgrænsning på legepladsen, således vuggestuebørnene kan have deres eget område

Der vil kunne laves en glidende overgang mellem vuggestue og børnehave, med læringsmiljø som tilgodeser de yngste i børnehaven og de ældste i vuggestuen
Institutionen vil kunne arbejde med en tidlig indsats for vuggestuebørn, og bygge ovenpå dette i børnehaven

Kristrup Børnehus er en certificeret idrætsbørnehave. Dette vil også kunne overføres til vuggestuebørn, da det handler om leg, bevægelse og sansning

Institutionen vil få en mere jævn fordeling af børn hele året.

Forvaltningens vurdering er, at det kan give god mening for driften og økonomien i Kristrup Børnehus, at institutionen bliver en kombineret daginstitution med både vuggestue og børnehave, ligesom forældre generelt efterspørger kombinerede daginstitutioner med både vuggestue og børnehave. Forvaltningen vurderer også, at ombygningen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Kristrup Børnehus kan ske for relativt få midler. Kristrup Børnehus oplever for nuværende, at det først er sidst i kalenderåret, at institutionen nærmer sig den maksimale kapacitet på 140 børnehavepladser. Den 1. januar 2022 forventes der at være 122 børnehavebørn i institutionen, der har Kristrup Børnehus som deres første ønske.

Kristrup Børnehus bliver i disse år brugt til at afhjælpe manglen på børnehavepladser i Vorup og Romalt i den sidste del af kalenderåret og begyndelsen af det nye år. Når førskolebørnene fra 1. marts begynder i førskolen, vil der i en periode i foråret være ledige pladser i Kristrup Børnehus, men fra efter sommerferien vil der igen begynde at mangle børnehavepladser i området, og institutionen fyldes op igen.

Økonomiske overvejelser ved oprettelse af vuggestuegruppe i Kristrup Børnehus

Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke økonomiske udgifter der vil være ved oprettelsen af vuggestuegruppen i Kristrup Børnehus i forhold til den bygningsmæssige indretning. Der vil være behov for en liggehal, hvor vuggestuebørnene kan sove i deres barnevogne. Derudover vil der være behov for anskaffelse af de materialer, som institutionen beskriver. Der er generelt pres på bygge- og anlægsområdet for nuværende, både i forhold til priser og tidspunkter for projekterne. Det forventes, at selve byggeriet af liggehallen kan ske i løbet af 4-6 uger, hertil kommer byggesagsbehandlingen. Det forventes, at der kan bygges en liggehal for en pris på cirka 100.000 kr. Dertil kommer de øvrige beskrevne udgifter for institutionen på cirka 80.000 kr.

Tidligere henvendelse fra Børnehuset Kristrup om oprettelse af vuggestuepladser

Børne- og familieudvalget behandlede på mødet den 6. oktober 2020 (sag nummer 93) en henvendelse fra Kristrup Børnehus om at omdanne 40 børnehavepladser til 24 vuggestuepladser. Således at Kristrup Børnehus fra 1. marts 2021 ville have en kapacitet på 24 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. Beslutningen blev dengang, at Kristrup Børnehus fik afslag på deres ansøgning af hensyn til den samlede pladssituation i Dagtilbud Sydøst. Forvaltningens anbefaling var dengang, at ændringen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Kristrup Børnehus skulle afvente yderligere et par år, så de nuværende børnehavepladser i Kristrup Børnehus kunne sikre tilstrækkeligt med børnehavepladser i Dagtilbud Sydøst til, at pasningsgarantien kunne overholdes. Forvaltningen forventede i oktober 2020, at der ville være 98 børn i Kristrup Børnehus pr. 1. september 2021. Det faktiske tal er, at der den 1. september 2021 er indskrevet 107 børn i institutionen.

Overvejelser over de fremtidige muligheder og udfordringer

Udfordringen vil i de kommende år være, at der i den sidste periode, inden børnehavebørnene begynder i førskolen 1. marts, er mange børn i alle børnehaverne i Dagtilbud Sydøst. Der er derfor brug for mange af de børnehavepladser, der i dag er i Kristrup Børnehus. Samtidig mangler der for nuværende også pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydøst. Forventningen har været, at der kunne tilbygges 26 vuggestuepladser til Børnehaven Tryllefløjten i Romalt til ibrugtagning i begyndelsen af 2022. Det har dog vist sig, at denne tilbygning blev dyrere end først antaget, og der arbejdes derfor med en løsning med modul-byggeri i stedet. Der er derfor behov for flere pladser til børn 0-2 år indenfor den nærmeste fremtid. I efteråret 2021 er der midlertidigt oprettet 12 ekstra børnehavepladser i Børnehuset Toftegården i Assentoft. Endvidere vil det nuværende forslag fra Kristrup Børnehus medføre et fald i antallet af børnehavepladser i institutionen på 15 pladser. Til forskel for forslaget fra Kristrup Børnehus fra oktober 2020, der ville medføre en reduktion af børnehavepladser med i alt 40 pladser.

Såfremt der fremadrettet igen bliver pres også på 3-5 års pladserne, vurderes det, at det vil være en mulighed, at der på sigt kan arbejdes med busordninger (fx Naturbus ordning), hvor børn via bus har mulighed for at benytte ledig institutionskapacitet i fx Fussingø Naturbørnehave (Dagtilbud Nordvest) og/eller Børnehuset Grøftekanten i Gjerlev (Dagtilbud Nordøst). Den løsning vil dog primært være realistisk at anvende i relation til 3-5 års området, hvorfor det uanset kan give mening at imødekomme ansøgningen om flere 0-2 års pladser.

Byrådet har endvidere besluttet at bygge en ny daginstitution i Munkdrup i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Institutionen forventes for nuværende at stå færdig i slutningen af 2023. Når institutionen tages i brug vil det afhjælpe efterspørgslen efter daginstitutionspladser i Dagtilbud Sydøst.

Økonomi

Der er for nuværende 1,5 mio. kr. tilbage i puljen til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser fra 2020. Oprindelig var disse midler frigivet til en tilbygning af en vuggestuegruppe i Børnehuset Midgaard (Dagtilbud Nordøst). Byrådet besluttede på mødet den 18. januar 2021 (sag nummer 6), at der alligevel ikke skulle ske en tilbygning af en vuggestuegruppe i Børnehuset Midgaard. Det skyldes, at manglen på vuggestuepladser i Dagtilbud Nordøst i stedet løses med bygningen af den nye daginstitution i Dronningborg, der blev besluttet i forbindelse med aftalen om budget 2020. Der er dermed tidligere givet en anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet fra puljen til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Det anbefales, at midlerne til oprettelse af vuggestuepladser i Kristrup Børnehus i form af liggehal og øvrige udgifter på i alt 180.000 kr. udmøntes fra puljen til ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Det resterende frigivne rådighedsbeløb fra puljen afventer efterfølgende projekter.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers Opland S Ø

74-årig fra Grenaa mistede flere tusinde ved svindler-SMS
74-årig fra Grenaa mistede flere tusinde ved svindler-SMS
Randers Opland S Ø
Sekura Cabins nomineret til Årets Læreplads
Sekura Cabins nomineret til Årets Læreplads
Randers Opland S Ø
Foto-udstilling  i Randers Storcenter: Projekt 100 Hunde
Foto-udstilling i Randers Storcenter: Projekt 100 Hunde
Randers Opland S Ø
Ny købmand i REMA 1000 i Kristrup
Ny købmand i REMA 1000 i Kristrup
Randers Opland S Ø
3 indbrud i Hadsten, har du set noget
3 indbrud i Hadsten, har du set noget
Randers Opland S Ø
70 års fødselsdag i Voldum
70 års fødselsdag i Voldum
Randers Opland S Ø
Flere vuggestuepladser på vej i Kristrup
Flere vuggestuepladser på vej i Kristrup
Randers Opland S Ø
20-årig anholdt efter uro og ukvemsord
20-årig anholdt efter uro og ukvemsord
Randers Opland S Ø
To mænd anholdt efter biltyveri i Hornslet: Sigtet for flere forhold
To mænd anholdt efter biltyveri i Hornslet: Sigtet for flere forhold
Randers Opland S Ø
Efterlysning: Uffe er fundet i god behold
Efterlysning: Uffe er fundet i god behold
Randers Opland S Ø
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder