Del på Facebook   Print siden

Flere boliger på vej i Øster Tørslev

Randers Opland N Ø
Tirsdag 31. august 2021 kl. 09:00

Flere boliger på vej i Øster Tørslev
Foto: Randersidag.dk


Af Carina Kondrup

Flere boliger på vej i Øster Tørslev

På et udvalgsmøde d. 26/8 godkendte Udviklingsudvalget i Randers Kommune at sætte gang i planlægningen af etablering af tæt-lav boligbebyggelse i Øster Tørslev,

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget to ansøgninger om etablering af tæt-lav boligbebyggelse i Øster Tørslev, på Gjerlevvej 18a samt på Åløbet 6 fra hver sin udvikler. Begge grunde er beliggende midt inde i Øster Tørslev, der er en gammel middelalderlandsby, jf. landsbyregistreringen fra 2011. På begge grunde har der tidligere ligget gårdanlæg, som nu er nedrevet. Dog er der på Åløbet stadig placeret en større driftsbygning, der vil blive nedrevet såfremt der bliver mulighed for etablering af tæt-lav boligbebyggelse.

Ansøgningerne kan ses i bilag 1 og bilag 2

Åløbet 6 omfatter et område på 3.729 m2 og Gjerlevvej 18a omfatter et område på 2.135 m2. Jævnfør
Randers Kommunes retningslinjer for grundstørrelser vil der være plads til i alt 10-13 boligenheder. Antallet af boligenheder betyder, at projekterne er lokalplanpligtige.

Forvaltningen anbefaler, at projekterne udformes, så de tilpasses den stedlige byggeskik i landsbyen så bebyggelsen indføjes i den fine gamle landsby på en harmonisk måde. Dette indebærer, at bebyggelsen opføres i røde teglsten og med symmetrisk sadeltag, da dette er den fremherskende udformning af husene i landsbyen.

Øster Tørslev er en byzoneby, dog er den ældre del af byen ikke omfattet af lokalplaner og dermed stadig beliggende i landzone. Lokalplanen bør derfor overføre området til byzone. Med tiden bør det overvejes at hele Øster Tørslev overføres til byzone for at skabe en ensartethed og give lige muligheder for alle.

Nuværende planforhold

Området er ikke omfattet af lokalplan.

De to projekter er af et sådant omfang, at det er nødvendigt at udarbejde lokalplan.

Forhold til kommuneplanen

Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, der udlægger området til boligformål.

Det ene projekt er fremsendt uden godtgørelse af, om det er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer vedr. grundstørrelser og størrelse på det fælles friareal. Forvaltningen vurderer, at dette vil kunne løses via dialog med udvikleren.

Principper for planlægningen
Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om projekter, der vil tilføre Øster Tørslev et godt alternativ til områdets øvrige boligformer.

Lokalplanen bør overføre området til byzone og udlægge det til boligformål med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen bør tage udgangspunkt i de konkrete projekter og sikre, at

de nye boliger ligger med en rimelig afstand, så indkigsgener og skyggevirkninger undgås
grundstørrelser samt størrelse på fælles friarealer mm. udføres i henhold til kommuneplanens retningslinjer
bebyggelsen opføres i max. 8,5 m og med en bebyggelsesprocent på max. 40
bebyggelsen opføres i røde tegl og med symmetrisk sadeltag, så der sikres en sammenhæng med den øvrige bebyggelse i byen
Forvaltningen vurderer, at projektforslagene skal bearbejdes en smule i forbindelse med planlægningen.

Forvaltningen vurderer, at hvis projekterne tilpasses den stedlige byggeskik, vil de ikke betyde en væsentlig ændring i forhold til omgivelserne.

Miljøforhold

Planlægningen skal screenes for miljøvurdering.

Økonomi

Planlægningen forventes ikke at medføre udgifter for kommunen. Det skal dog afklares, om der vil være afledte udgifter for kommunen i form af et fortov langs Åløbet eller opretning af vejforløbet, der p.t. afspejler middelalderbyens lidt skæve struktur.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers Opland N Ø

Indbrud i Hald | Har du set noget?
Indbrud i Hald | Har du set noget?
Hald
2. A fra Blicherskolen vinder cykelpræmie
2. A fra Blicherskolen vinder cykelpræmie
Spentrup
Dronningborg projektet stopper og et nyt går i gang
Dronningborg projektet stopper og et nyt går i gang
Randers Opland N Ø
Iværksætter dag for plastinteresserede
Iværksætter dag for plastinteresserede
Mariager
Halloween-toget kører ud i oktobermørket!
Halloween-toget kører ud i oktobermørket!
Mariager
Hverdagens æstetik, set gennem en kameralinse
Hverdagens æstetik, set gennem en kameralinse
Randers Opland N Ø
Veteranbanen inviterer på kastanjetur
Veteranbanen inviterer på kastanjetur
Mariager
Indvielse af landmark på Nordre Fælled
Indvielse af landmark på Nordre Fælled
Randers Opland N Ø
Ålegilde hos Landsbyen Møllevang
Ålegilde hos Landsbyen Møllevang
Randers Opland N Ø
Mellerup Efterskole indstillet til national kommunikationspris for musikvideo
Mellerup Efterskole indstillet til national kommunikationspris for musikvideo
Randers Opland N Ø
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder