Flere 12-taller end tidligere

24. marts 2023
Flere 12-taller end tidligere

Randers Bibliotek hjælper

Randers Bibliotek tilbyder et forløb for 9. og 10. klasser forud for den mundtlige afgangsprøve i dansk, tysk og engelsk. Lene Skriver Agergaard fra Romalt Friskole bookede forløbet til sin 9. klasse og fik karrierens bedste karaktergennemsnit til klassen.

Dansklærer på Romalt Friskole, Lene Skriver Agergaard, havde svært ved at få armene ned, da hendes 9. klasse var til afgangseksamen i sommeren 2022. Eleverne gik fra det grønne bord med den ene tocifrede karakter efter den anden.

“Over halvdelen af klassen fik et 12-tal, og kun fire elever fik under 10. Det har jeg aldrig oplevet før. De havde valgt nogle vilde tekster, og de var velforberedte og godt inde i både stoffet og de litterære perioder”, fortæller Lene Skriver Agergaard.

Hun havde haft klassen med på Randers Bibliotek til et forløb op til den mundtlige afgangsprøve i dansk, hvor eleverne selv skal vælge en tekst ud et emne, der bliver udtrukket til klassen. Som lærer må man ikke hjælpe eleverne med at finde tekster, men de må gerne søge hjælp andre steder – for eksempel på biblioteket.

Forløbet kan bookes på alle biblioteker i Randers Kommune via bibliotekets hjemmeside.

Den mundtlige afgangseksamen i sprog foregår sådan, at eleven vælger en tekst ud fra et specifikt emne. Eleverne har ti dage til at forberede sig, og eksamen består af fremlæggelse og en samtale, hvor eleven skal gå i en dialog om teksten med lærer og censor. Eleven skal også have styr på den litterære periode og forfatteren.

“Vi starter med at fortælle eleverne om forskellige databaser, hvor de kan søge information om deres fordybelsesområde. Herefter får de individuel vejledning i, hvordan de kan vælge en god tekst til den mundtlige eksamen. Der er jo som regel masser af mulighed for at vinkle temaet og præge det ud fra egne interesser”, fortæller Signe Winther Brinkmann, koordinator for Skole og Uddannelse på Randers Bibliotek.

Forløbet varer halvanden time, og herefter kan eleverne på eget initiativ henvende sig på biblioteket med yderligere spørgsmål.

Succes og høje karakterer til ordblinde elever

Forløbet var en stor succes for Lene Skriver Agergaards 9. klasse, og måske særligt en lille gruppe elever.

“I klassen var der tre ordblinde elever, og de fik to 10-taller og et 12-tal i den eksamen. Det er nok en ekstra stor succesoplevelse, når man er vant til at være udfordret i sproglige fag,” siger Lene Skriver Agergaard og tilføjer:

“Randers Biblioteks tilbud til skoler er generelt helt fantastiske. Lige nu har jeg en 4. klasse, og vi bruger blandt andet biblioteket til at tage til booktalks og ordbingo”.

Man kan få et overblik over bibliotekets tilbud til børn og unge under uddannelse på hjemmesiden randersbib.dk.