Er placeringen af Eliteidrætsskolen et politisk Nordbyprojekt?

3. februar 2021
Er placeringen af Eliteidrætsskolen et politisk Nordbyprojekt?

.
Af: Christina Kjærsgaard, Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Lad os lige få fakta på plads:

Eliteidrætsskolen Randers (EISR) er en særlig afdeling med rene eliteidrætsklasser på henholdsvis 7.-9. årgang fysisk placeret på Nørrevangsskolen.

Elitekoordinationsudvalget har fremsat et ønske om at flytte EISR for bla. at øge søgningen og udnytte ressourcerne mere optimalt, således at talentmassen i bedste fald udvides.

Som kommune er det vigtigt at have de helt rigtige “varer” på hylderne til de forskellige befolkningsgrupper.

Det er vel ret beset en af de helt centrale opgaver for politikere og embedsværket i fællesskab.

Derfor bør vi holde fokus og lytte!

Eliteidrætskoordinationsudvalget ønsker at flytte EISR, fordi der ganske enkelt ikke er tilstrækkelig med kunder i butikken og her gives den geografiske placering som en ikke uvæsentlig begrundelse.

Tirsdalens Skole er nævnt som en mulig placering. Rismølleskolen, med et kommende Dronningborgidrætsanlæg i baghaven, kunne ligeså være en mulighed.

Der er mange udskolingselever, som ønsker et sceneskift i 7.-9. klasse, herunder et elitært idrætsmiljø.

Vi ved, at der er elever og forældre som ene og alene fravælger det kommunale tilbud på Nørrevangsskolen pga dets placering i Nordbyen.

Det lyder hårdt, men det er en realitet.

Ganske vist har vi i Randers Kommune andre “gode varer” på hylderne ifht eliteidrætsmiljø i “grundskolehøjde” herunder Randers Realskole, som er et stærkt alternativ.

Men såfremt familier af økonomiske eller ideologiske årsager ikke ønsker et privat skoletilbud, så er det en bunden opgave at have stærke kommunale alternativer.

At Nordbyen og Nørrevangsskolen, ikke mindst, er fantastiske områder, det er ganske vist. Desværre er vi som kommune ikke kommet helt i mål med den forståelse hos alle vores borgere. Det må vi tage på os!

I debatten hører og læser jeg, at der er to primære argumenter for at bevare Eliteidrætsskolens placering.

En flytning af EISR fra Nørrevangsskolen vil betyde, at andelen af elever fra et udsat boligområde vil stige og karaktergennemsnittet på Nørrevangsskolen vil falde.

Jeg mener ikke, at Eliteidrætsskolen skal bruges som løftestang og tages som gidsel i et politisk spil om en geografisk placering – ud fra det faktum, at området i Nordbyen (og hermed kommunen) vil profitere af EISR´s nuværende placering.

Endelig er jeg af den overbevisning, at Nørrevangsskolen med den engagerede ledelse og positive udvikling skolen er i, kan og skal kunne stå på egne ben som en stærk idrætsprofilskole samt og ikke mindst, at den nuværende Center10- Linje bevares og videreudvikles på Nørrevangsskolen.