Enhedslistens kandidater i Randers valgkreds er klar til valget

3. oktober 2022
Enhedslistens kandidater i Randers valgkreds er klar til valget

.
Enhedslistens kandidater i Randers valgkreds er klar til valget

Enhedslisten Randers satte tidligere på året navne på de to kandidater, der skal repræsentere kredsen ved det kommende folketingsvalg, og de venter nu blot på, at Mette Frederiksen trykker på knappen. De to kandidater, Anders Pedersen og Rasmus Bøgh Vinther er begge nye som kandidater til folketinget, men de har også begge allerede god erfaring og stor interesse for det politiske arbejde.

Randers Syd-kredsen repræsenteres af 22-årige Rasmus Bøgh Vinther, som også stillede op til kommunalvalget i 2021 for en af de lokale lister. Trods sin unge alder har Rasmus flere års erfaring som sagsbehandler i Randers Lejerforening, hvor han har hjulpet mange lejere med at kæmpe for deres rettigheder. Interessen for det politiske startede meget tidligt, og han har blandt andet været fremtrædende i kampen om at beholde busrute 918X. Ikke overraskende er den offentlige transport ét af Rasmus’ fokusområder.

“Det er vigtigt for mig at kæmpe for et mere solidarisk samfund, hvor det ikke er pengepungens størrelse, der er afgørende for, om man kan have et meningsfyldt liv”, siger Rasmus Bøgh Vinther.

Nogle af de områder, som Rasmus arbejder for, handler om velfærdsrettigheder, og han mener, at tandlæge skal være gratis og dækket af den almindelige sygeforsikring på samme måde, som et brækket ben.

Derudover siger Rasmus: “Vi står også overfor en klimakrise, der skal håndteres bedre og hurtigere. Vi skal forhindre virksomheder i at ødelægge vores klode for kortsigtede overskud. Det gør vi bl.a. med en ensartet Co2-afgift”, og dermed fremgår det tydeligt, at også klimaet står højt på Rasmus Bøgh Vinthers politiske dagsorden.

Til at repræsentere Randers Nord er valgt Anders Pedersen (28 år), som også sidder i Enhedslistens hovedbestyrelse. Anders stillede også op til kommunalvalget i 2021 og har været politisk aktiv i flere år. Blandt sine mærkesager fremhæver Anders især beskæftigelsesområdet: “Vi er gået fra at hjælpe folk, der har brug for det, til at jage og ødelægge de mennesker, som kommer forbi Jobcentret.”

På velfærdsområdet mener Anders, at det er nødvendigt at investere i de offentligt ansatte: “De skal have et markant løft i deres løn og bedre arbejdsvilkår, så løn matcher ansvar og jobbet”.

Anders Pedersens fokus er også rettet mod klimaet, og ligesom Rasmus Bøgh Vinther, mener Anders, at det bl.a. handler om at mindske udledningen af Co2 særligt fra de store virksomheder.

Begge kandidater kan du møde rundt omkring i kommunen i ugerne op til valget tag meget gerne en snak med dem og hør, hvad de og Enhedslisten ellers arbejder på.