En sort dag for socialpolitikken: Ny aftale bliver endnu et slag for mennesker med handicap

3. maj 2024
En sort dag for socialpolitikken: Ny aftale bliver endnu et slag for mennesker med handicap

De økonomiske hensyn vejer tungt i den nye politiske aftale på handicapområdet, og det truer grundlæggende rettigheder for mennesker med handicap. Vi er på vej væk fra at være et velfærdssamfund for alle, mener formanden for Muskelsvindfonden.

Aftalen for handicapområdet, som blev vedtaget af regeringen, K, LA og RV torsdag, sætter kun yderligere stramninger på handicapområdet i udsigt til trods for et stigende behov for støtte og hjælp.

Regeringen og aftalepartierne spilder en historisk mulighed for at sikre mennesker med handicap et godt liv. Ambitionen burde være at styrke velfærden. Men i den nye aftale er ambitionen, at den skal koste mindre, og den slags kommer til at koste. Vi risikerer, at vi ikke længere er det velfærdssamfund for alle, som vi kalder os, siger Simon Toftgaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden.

Ignorerer at flere har behov for hjælp

Regeringen og aftalepartierne fokuserer udelukkende på, at udgifterne på handicapområdet er steget, og med det fokus ignorerer de fuldstændig det faktum, at flere og flere har behov for hjælp.

Ser vi ned i tallene, er antallet af mennesker, der har brug for hjælp steget, og antallet er proportionelt set steget mere end udgifterne. Det bliver ikke nævnt med ét ord i aftalen, men det betyder reelt set færre penge per borger, mindre hjælp og dårligere kvalitet. Det er nedskæringer, som aftalepartierne nu lægger op til at accelerere, siger Simon Toftgaard Jespersen fortsætter:

Aftalen sætter med andre ord en helt ny og katastrofal retning i dansk handicappolitik: Hvor vi nu går væk fra at kompensere og inkludere os med handicap, hvilket ellers altid har været fundamentale principper i handicappolitikken. Mennesker bliver reduceret til regneark, og derfra bliver vi kørt ud på et sidespor.

Muskelsvindfonden mener, at det mere relevant at se på, hvorfor der kommer flere med behov for hjælp i stedet for bare at sætte en overordnet økonomisk ramme, hvor alle bliver skåret. Yderligere nedskæringerne på mennesker med handicap rammer benhårdt og frarøver muligheder for at leve et aktivt og socialt liv.

Fokus på økonomiske besparelser, trods faglige bekymringer

Af aftalens formål fremgår det klokkeklart, da den skal sikre en faglig og økonomisk bæredygtighed, som skal bidrage til at reducere udgifterne i kommunerne.

Regeringen og aftalepartierne vil spare på systemet, ikke på mennesker med handicap, når de skal reducere udgifterne, men der er ingen tal på, hvor meget de kan spare og hvordan. Og samtidig vil de højne fagligheden. Det virker hamrende utroværdigt og ude af trit med virkeligheden. I Muskelsvindfonden tror vi på, at de rigtige, faglige løsninger kræver økonomiske investeringer – ikke besparelser. Investeringer i faglighed kan sikre bedre kvalitet for borgerne og det rette tilbud første gang, slutter formanden.