Efter Nordic Waste pressemeddelelse: Reaktion fra Randers Kommune

12. januar 2024
Efter Nordic Waste pressemeddelelse: Reaktion fra Randers Kommune

Fakta:

Nordic Waste har i dag udsendt en pressemeddelelse. Her kommer Randers Kommunes reaktion.

“Vi kan ikke genkende udlægningen i pressemeddelelsen. Men jeg noterer mig, at Nordic Waste ikke fraskriver sig ansvaret for den omfattende katastrofe, vi står med ved virksomheden,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og fortsætter:

“Og det er positivt. Det står også krystalklart, at både omfanget af denne situation og alle udgifter til at afværge katastrofen er et ansvar, som ligger hos virksomheden, og virksomheden har af Randers Kommune modtaget en afgørelse om at tage hånd om det. Da det ikke skete, så må vi træde til,” siger Torben Hansen.

Jesper Kaas Schmidt har også en anden opfattelse af situationen.

“Det er de facto korrekt, at Nordic Waste forlod ejendommen den 19. december og at Randers Kommune på stedet måtte overtage opgaven at afværge katastrofen. Det var en dramatisk situation, som udviklede sig time for time, og vi er fortsat i gang i Randers Kommune med at afværge den katastrofe. Vi er selvfølgelig interesseret i en god dialog med virksomheden, og den er vi ved at genoptage. Det ændrer ikke på, at Nordic Waste har ansvaret for situationen, som er forårsaget af virksomhedens drift,” siger Jesper Kaas Schmidt.

Begge noterer sig, at Nordic Waste er klar til at deltage i enhver konstruktiv løsning og det er både Torben Hansen og Jesper Kaas Schmidt meget tilfredse med.

Den 16. december traf Randers Kommune afgørelse om at iværksætte afværgeforanstaltninger på grund af overhængende fare for en væsentlig forurening af Alling Å, og at afværgeforanstaltning bliver udført for den ansvarlige regning jfr. lov om Miljøbeskyttelse §70, stk. 1.

Den afgørelse blev truffet på ejendommen efter høring og varsel af virksomheden, der var repræsenteret på grunden. Virksomheden oplyste, at de var var indforstået med nødvendigheden af indgreb.

Afgørelsen, der var mundtlig, blev fulgt op af en skriftlig afgørelse, der blev sendt til Nordic Waste den 20. december 2023.

Af den skriftlige afgørelse fremgår også, at virksomheden den 19. december meddelte, at de stoppede arbejdet med afværgeforanstaltninger, da de ikke længere vurderede, at de havde mulighed for at foretage tilstrækkelige tiltag til at stoppe jordskredet. Randers Kommune måtte derfor ved selvhjælpshandling iværksætte en række foranstaltninger for at afværge overhængende risiko for Alling Å.

Virksomheden har ansvaret for situationen både på eget område og udenfor eget område.

Vedhæftet er den afgørelse, som Randers Kommune sendte til Nordic Waste den 20. december 2023.