Debat: Område Dronningborg ‘Har sejret ad helvede til’

8. februar 2024
Debat: Område Dronningborg ‘Har sejret ad helvede til’

Debat: Område Dronningborg ‘Har sejret ad helvede til’

Indsendt af: Jørgen Andersen, Randers NØ

Udtalelsen. Vi har sejret ad helvede til godt stammer fra den gamle LO bos Thomas Nielsen.
Ved hans afsked som LO formand i 1982. Datidens stærke fagforeningsbos fra Randers.

Det samme følelse må de borgere i Dronningborg der ihærdigt har indsamlet protester mod en ny udstykningsplan på Tjærbyvangsvej i Dronningborg. De må føle, at de har sejret af helvede til godt.

Ved hjælp af Byrådsflertallet fik de forkastet lokalplan nr. 742 som investor Erik Bo Andersen og forvaltningen i Randers kommune har brugt rigtig mange timer og økonomiske resurser på at udarbejde. En lokalplan der var tilpasset til områdets naturlige terræn og øvrige byggerier.

Efter at plan 742. var forkastet udarbejdede invester Erik Bo Andersen en ny plan (0) hvor der var taget væsentlige hensyn til protester og høringssvar fra borgerne i området. Ligeledes var antallet af boliger væsentligt reduceret. Forvaltningen i Randers kommune kunne godkende og anbefale det nye planforslag.

På begæring af Peter Møller Kjeldsen blev det nye planforslag sendt til behandling i byrådet med henblik på at anbefale en ny behandling i Erhverv og Planudvalget, hvilket er almindelig kutyme når en lokalplan er blevet tilrettet efter de høringssvar og protester der har været til sagen. Byrådsflertallet valgte helt uforståeligt ikke at følge forvaltningens anbefaling, at sende sagen til ny forhandling i Erhverv og Planudvalget.

Byrådsflertallet har helt uforstående, på trods af forvaltningens anbefaling, i stedet valgt at fastholde den nitten år gamle lokalplan nr. 335 der indeholder mange af de ting som borgerne har protesteret imod. Mulighed for byggeri i to etager, udsigtsforringelse, vejadgange m.m.

Invester Erik Bo Andersen og Randers kommune er nu tvunget til at følge den gamle lokalplan nr. 335. Der på flere områder ikke lever op til de standarder for området, som invester Erik Bo Andersen og forvaltningen havde i den nye tilrettede lokalplan.

Alle har tabt i denne sag. Ansvaret for områdets udvikling ligger nu alene ved byrådsflertallets tåbelige beslutning om at fastholde lokalplan 335. Områdets beboere har sejret ad helvede til dårligt!