Debat: Ingen børn i Randers Kommune skal være tilfældigt heldige

10. februar 2024
Debat: Ingen børn i Randers Kommune skal være tilfældigt heldige

Debat: Ingen børn i Randers Kommune skal være tilfældigt heldige

Indsendt af: Lise-Lotte Leervad Larsen, Randers, Formand for skole og uddannelsesudvalget, byrådsmedlem (S)

Folkeskolen udgør fundamentet for samfundets opbygning. Det er her, drømme og håb for den næste generation formes. Det er også her, vi skaber de værdier, som vores samfund skal hvile på. Folkeskolen er for alle. Her er plads til alle børn – uafhængig af økonomi, sociale forhold og fagligt niveau.

Folkeskolen har de fleste en holdning til og når debatten falder på kvalitet, så sammenlignes den oftest med de private skoler. Er sammenligningen rimelig, når dels forudsætninger og lovgivning ikke er ens for de to skoleformer? Måske ikke, men måske sker sammenligningen fordi det ikke er klart for omverden, hvilken kvalitet folkeskolen indeholder og står på?

Vi mangler et fælles sprog og fælles pejlemærker som rammesætter kvaliteten i vores folkeskoler.

Fælles kvalitetsmodel
Som formand for Skole- og Uddannelsesudvalget har jeg en ambition om, at ingen børn i Randers Kommune må være tilfældigt heldige. Oversat så drømmer jeg om, at uanset om du er elev i 3.A på Grønhøjskolen eller elev i 3.B på Hornbæk Skole, så vil børnene møde den samme grundkvalitet.

Nogle vil måske blive bekymret for om vi er i gang med at strømline måden vi arbejder på, og at der ikke længere vil være plads til forskellighed, men det er på ingen måde tilfældet.

Drømmen er, at vi sammen forpligter os til nogle fælles grundlæggende kvalitetsprincipper, som vil afspejle sig i måden børnene undervises på, i måden undervisningsmiljøet organiseres og måden, vi møder de børn og voksne, som er en del af vores skoler.

Skole gør vi sammen
Derfor har vi i skole og uddannelsesudvalget taget initiativ til en fælles kvalitetssamtale. 250 repræsentanter fra skolebestyrelser, medarbejdere, ledere, elever, forvaltning og faglige organisationer deltog sidst i januar i den første af to fyraftensmøder. Under overskriften kvalitet i undervisningen udfordrede skoleforsker Helle Rabøl vores tankesæt.

Målet med den fælles kvalitetssamtale er at opnå enighed om, hvilke kvalitetsparametre vores fælles kvalitetsmodel skal indeholde. Ønsket er, at vi får et fælles sprog og en tydelighed om den kvalitet, vi tilbyder forældre, børn og personale i vores folkeskoler, ligesom den vil danne rammen for udviklingsarbejdet på skoleområdet i de kommende år.