Chefskifte i Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN

8. juli 2024
Chefskifte i Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN

Efter godt 16 år som chef for Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN har kompagnichef kaptajn Finn Bødtker fundet, at tiden er kommet til at afgive kommandoen og lade nye og yngre kræfter komme til, med henblik på at føre et traditionsbåret kompagni videre med nye initiativer og ny energi og med et stærkt øje på de fremtidige stadig skarpere militære opgaver.

Mandag den 1. juli 2024 fratrådte kaptajn Finn Bødtker således som chef for kompagniet og Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland overdrog i stedet midlertidig kommandoen til kompagniets næstkommanderende premierløjtnant Bent Sigh Pedersen indtil premierløjtnant Michael Gorsø Aagaard kan overtage kommandoen medio september 2024.

Med baggrund i en netop bestået uddannelse som forbindelsesofficer viderefører Finn Bødtker sin frivillige hjemmeværnstjeneste som forbindelsesofficer og kaptajn i Landsdelsregions Vests frivillige stab.

Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN, der dækker Randers Kommune, er et bevogtnings- og infanterikompagni, der løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning, værtsnationsstøtte og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund.

Kompagniets særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab.
– Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Kompagniet er hjemmehørende på Hjemmeværnscenter Randers Kaserne, hvor man har moderne møde- og undervisningsfaciliteter, samtidig med at man er tæt på udendørs faciliteter, der også bruges i uddannelser og øvelser

Kompagniet er i god fremdrift og optager for tiden mange yngre medlemmer fra selve Randers, men har stadig mulighed for at optage medlemmer primært indenfor bevogtning og infanteri.
Dette kan både være medlemmer, som har en militær baggrund men også nyt personel, som ikke før har været i berøring med forsvaret. Hjemmeværnet sørger så for den fornødne uddannelse og omskoling.

Endvidere kan kompagniet og Hjemmeværnet tilbyde interesserede og egnede medlemmer en fører- og lederuddannelse, hvor man tilegner sig kompetencer, som man også kan bruge i sit civile liv.

Vi træder frem, hvor andre viger tilbage.