Borgerforslag: Mulighed for at bryde anonymitet i forbindelse med anonyme underretninger i børnesager

12. december 2023
Borgerforslag: Mulighed for at bryde anonymitet i forbindelse med anonyme underretninger i børnesager

Et nyt borgerforslag med titlen “Mulighed for at bryde anonymitet, ved mistanke om misbrug af midler, i forbindelse med anonyme underretninger i børnesager” har set dagens lys. Det er stillet af randrusianske Luna Munk efter en turbulent periode med voldsom chikane i form af anonyme underretninger.

Om baggrunden for forslaget, der har flere medstillere og allerede mere end 1.000 støtter, fortæller Luna Munk på Instagram:

– I November 2021 oplevede jeg voldsom chikane i form af anonyme underretninger om at jeg misrøgtede mine børn på alle tænkelige måder. En fælles nævner i alle underretningerne, var én bestemt sætning, en formulering og det var alt i alt meget tydeligt at der var tale om én person, som udgav sig for at være mange, målet var tydeligt at ramme mig! Jeg gik til politiet, de startede en chikane sag og efter 18 underretninger over 3 uger, kom der ro på. Politiet fik samlet sagen og sendt den til anklagemyndigheden, efter behandlingsfristen var overstået, kom afslaget, de ville ikke gå videre med sagen. Jeg klagede over afgørelsen, men den blev afvist. Det føltes dybt uretfærdigt, hovedpåstanden var at det var ord mod ord, og der skal meget til at bryde anonymitet.

– Politiets besked til mig som anmelder; sagen er startet op igen på mine vegne, men et meget sandsynligt scenarie er at vi ender samme sted igen, den bliver afvist. I følge politiet er det her noget der forekommer ofte, anonyme underretninger der bliver misbrugt, som hævn, i familieretslige sager og når man spørg kommunen, er det også et kæmpe problem. SÅ.. Hvordan kommer vi det til livs?

Borgerforslagets indhold
For at anmelder skal kunne indgive en anonym underretning skal denne mulighed tilgås med MitId. Det vil fortsat sikre anmelder anonymitet i systemet. Sagsbehandler og borger skal derved fortsat ikke kunne tilgå oplysninger om anmelder – ej heler via aktindsigt. Den mulighed skal kun være mulig for politi eller anden oprettet myndighed til formålet, og udelukkende ved mistanke fra kommunens side om misbrug af midler og chikane.

Samtidig lægger opslaget op til, at der indføres en skærpet straf, som sættes i forbindelse med misbrug af kommunale midler. Misbruget medfører et pres på de i forvejen pressede ressourcer og i værste tilfælde kan have konsekvenser for børn der har brug for hjælp.

Læs mere om forslaget
Du kan læse mere om og støtte forslaget på linket her.