Del på Facebook   Print siden

Bedre transportmuligheder til unge i landdistrikterne

Randers
Onsdag 21. april 2021 kl. 11:00

Bedre transportmuligheder til unge i landdistrikterne

Af Carina Kondrup

Bedre transportmuligheder til unge i landdistrikterne

I budgettet for 2021 har Byrådet sat midler af til at forsøge at skabe bedre transportmuligheder til og fra kommunens landsbyer. Særligt fokus er der på bedre transport til de unge.

På et udvalgsmøde d. 19/4 behandlede Økonomiudvalget indstillingen om, hvilket af forvaltningens muligheder der skulle arbejde videre med. Landdistriktsudvalget havde på deres møde d. 7/4, indstillet at der arbejdes videre med forslag E.

Sagsfremstilling

Kollektiv trafikplan 2020
I april 2020 godkendte byrådet en ny kollektiv trafikplan. Trafikplanen blev udmøntet i et nyt busnet, som blev gennemført i løbet af sommeren 2020. Den kollektive trafikplan definerer en række servicemål for den kollektive trafik i kommunen, herunder blandt andet betjeningsomfang ud fra bystørrelser og helt ned til byer med 100 indbyggere samt et servicemål om, hvor langt der må være til et stoppested. Servicemålet er op til 800 meter for byer med 200-499 indbyggere og op til 1.600 meter for byer med 100-199 indbyggere.

For hele landdistriktet gælder desuden, at der tilbydes Flextur til 4 kr. pr. km – også til og fra Randers by.

Med den kollektive trafikplan har Randers Kommune nu et busnet, der tilbyder kollektiv trafik til en meget stor andel af borgerne i kommunen. For byer med 100 indbyggere og derover er enten bus eller flexbus inden for den tilladte gangafstand. Byerne er vist på kort i bilag 1. Byer, der er betjent med Flexbus, er garanteret minimum 8 afgange på hverdage, heraf 2 om aftenen og 6 afgange henholdsvis lørdage og søndage.

Forslag til forbedrede transportmuligheder

Med udgangspunkt i den kollektive trafikplan har forvaltningen udarbejdet forslag til 5 mulige forsøg, der kan skabe bedre muligheder for transport til og fra landsbyerne.

Forslag A: Flexbus til byer med 50-100 indbyggere

Forslaget indebærer, at serviceniveauet i den kollektive trafikplan på forsøgsbasis udvides således, at der også tilbydes Flexbus i byer i kommunen med 50-100 indbyggere. Der er ca. 8-10 byer, hvor der er længere til en bus end servicemålet for afstand til et stoppested. Forslaget vil udvide dækningsgraden med kollektiv trafik i kommunen.

Forslaget vil give en forbedret kollektiv trafik for alle i byerne, og der vil være mulighed for at benytte kollektiv trafik på alle ugedage fordelt over hele dagen. På den måde får flere unge (og øvrige borgere) i nogle af de mindste byer i kommunen større mobilitet, da de ikke er nødt til at transportere sig til nærmeste landevej for at komme med bussen.

Forsøget kan være med til at vise, hvor stor en udgift udvidelsen reelt beløber sig til, og kan danne beslutningsgrundlag for en eventuel vurdering af, om det skal være en permanent udvidelse af serviceniveauet i kommunens kollektive trafikplan.

Forvaltningens overslag over udgifter til forsøget i 1 år er ca. 0,5 mio. kr.

Forslag B: Forbedring af stoppestedsfaciliteter i landdistrikterne

Oplevelsen af at benytte den kollektive trafik hænger sammen med de faciliteter, der er på rejsen. Muligheden for at søge ly i blæst og regn, at der er lys ved stoppestedet og et sted at stille cyklen vægtes ifølge Midttrafik højt af brugerne. Forbedrede stoppestedsfaciliteter i oplandet kan derfor være med til at sikre en højere standard for oplevelsen af busrejsen og gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive trafik for de unge og for øvrige borgere.

Forvaltningen vurderer, at der vil være mulighed for at forbedre stoppestedsfaciliteter for en udgift på 50-70.000 kr pr. by. Hvis hele rammen på 0,8 mio. kr. anvendes hertil, vil det være muligt at forbedre stoppestedsfaciliteterne i 12-15 byer alt efter bystørrelse og antal stoppesteder.

Evaluering af forsøget vil afdække betydning af gode stoppestedsfaciliteter i forhold til at anvende den kollektive trafik i landdistriktet.
Forslaget kan kobles med andre af forslagene alt efter økonomien i disse.

Forslag C: Gratis Flextur med ungdomskort (Med inspiration fra Skanderborg Kommune)

Forslaget indebærer, at unge med ungdomskort kan køre gratis med Flextur til de større byer i kommunen. Dermed styrkes transporten i nærområdet. Tilbuddet vil gælde i et afgrænset tidsrum fx kl. 18-24 og vil give mulighed for transport til og fra sport, fritidsaktiviteter og fritidsjob i et tidsrum, hvor der typisk ikke kører så mange busser som i dagtimerne.

Forsøget vil give unge et udvidet serviceniveau, men kun de som allerede har et ungdomskort. De unge, der bor et sted, hvor der ikke kører bus, bruger ikke nødvendigvis bussen til daglig.

Derfor kan de kun få mulighed for at benytte sig af tilbuddet, hvis de køber et ungdomskort.

Forvaltningens overslag over udgifter til forsøget i 2 år er ca. 0,4 mio.kr. pr. år:

Forslag D: Plustur for alle borgere i byer under 100 indbyggere

Plustur er et kendt produkt i Midttrafik, som tilbyder kørsel fra bopæl til nærmeste stoppested. Kørslen er til fast takst, pt. 22 kr. pr. tur, og kan benyttes af alle borgere med lang afstand til et stoppested. Forslaget indeholder et tilbud om plustur til borgerne i byer med under 100 indbyggere og med længere afstand end 1600 meter til et stoppested.

Forslaget kan være med til at styrke mobilitet i de mindste af vores landsbyer og vil gælde for alle borgere og dermed også de unge. Plustur tilbydes ikke i Randers Kommune i dag.

Forvaltningens overslag over udgifter til forsøget i 2 år er ca. 0,2 mio.kr. pr. år.

Forslag E: Gratis Flextur for alle unge under 21 år (Med inspiration fra Mariagerfjord Kommune)
Forslaget indebærer, at unge under 21 tilbydes fri kørsel med Flextur. Dette forudsætter ligesom i Mariagerfjord Kommune, at den enkelte person under 21 år skal lade sig registrere i et kørselssystem. I forslaget forudsættes at Flextur internt i Randers by undtages fra forsøget. Det er dog usikkert, om Midttrafik kan tilbyde en løsning på forslaget. Forslaget skal derfor drøftes med Midttrafik ift. realisérbarhed og økonomi.

Forvaltningens overslag over udgifter til forsøget i 2 år er ca. 0,4 mio.kr. pr. år.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Færdselsuheld i krydset  Mariagervej/Langvangen
Færdselsuheld i krydset Mariagervej/Langvangen
Randers
Bevare bus 918X
Bevare bus 918X
Randers
Slagsmål i Brødregade
Slagsmål i Brødregade
Randers
Retten i Randers vandt
Retten i Randers vandt
Randers
Besøg kanonfotografen
Randers
Byfornyelse på vej i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg
Byfornyelse på vej i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg
Randers
Mød Buster og Joey Moe i biografen
Mød Buster og Joey Moe i biografen
Randers
En udfordring til
En udfordring til
Randers
Western Girls kommer til Randers
Western Girls kommer til Randers
Randers
Erhverv Randers: Bæredygtigt Business
Erhverv Randers: Bæredygtigt Business
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder