Del på Facebook   Print siden

Ålum sportsplads omdannes til outdoorfacilitet

Ålum- Fussingø
Søndag 11. april 2021 kl. 16:00

Ålum sportsplads omdannes til outdoorfacilitet

.
Nord for Ålum by lige op af den kommende Naturnationalpark i Fussingø, ligger Ålum sportsplads.

Randers Kommune ejer jorden ved Ålum sportsplads. På grunden ligger et klubhus, som ejes af Ålum Idrætsforening. Idrætsforeningen er lukket, og klubben ønsker vederlagsfrit at overdrage bygningen til Randers Kommune. Forvaltningen foreslår at Randers Kommune overtager bygningen.

Området ved Fussingø har de seneste år oplevet større pres på de rekreative faciliteter. Et pres som forventes at stige yderligere når Naturnationalparken indvies i 2022.

Det vurderes at området ved Ålum sportsplads har stort potentiale som mødested for både organiserede og selvorganiserede grupper og udgangspunkt for nye og inspirerende aktiviteter i området.

Naturstyrelsen som ejer skovene omkring Fussingø ser også et potentiale i området ved Ålum sportsplads, ikke bare til daglige aktiviteter, men også i forbindelse med afholdelse af større events. Naturstyrelsen oplever større interesse for at bruge området til events, men der er lige nu ikke kapacitet i området til logistisk at håndtere store events med mange deltagere og gæster.

Potentialer for området

Udviklingen af Ålum sportsplads til outdoorfacilitet vil give mulighed for andre former for aktiviteter, og kan være med til at understøtte en positiv udvikling i Randers Kommunes landdistrikter. Aktiviteterne vil kunne henvende sig til både organiserede og selvorganiserede grupper og forskellige aldersgrupper.

Aktiviteter som f.eks.; motorikpark, outdoorfitness, naturinformationscenter, overdækket bålsted, foreningslokale, omklædning og toilet, natureksperimentatrium, værksted og vaskeplads til MTB samt naturværksted for institutioner, er bare nogle af de ting der kan etableres.
Endvidere vurderes det, at området har potentiale til at løfte større nationale events som f.eks. DM i MTB, Islænderridningsstævner og DM i O-løb.

Brugergrupper
En ny outdoor facilitet har potentiale til at henvende sig til en række målgrupper, der er organiseret på forskellig vis. Brugerne kan både være daglige brugere og brugere/gæster der kommen lejlighedsvis. Brugere kan f.eks. være forskellige foreningstyper, institutioner og borgere.

Faciliteter
Ålum sportsplads er kommunalt ejet. Ålum Idrætsforening ejer klubhuset, som de ønsker af afhænde til Randers Kommune. Huset er i nogenlunde stand, men det vil kræve ressourcer at tilpasse og renovere bygningen. Forvaltningen foreslår at bygningen overdrages til Randers Kommune.
På sportspladsen er der 12.500 m2 boldbaner. Boldbanerne benyttes på nuværende tidspunkt af politiet til hundetræning.
I Fussingø findes endvidere bl.a.: naturnationalparken (forår 2022), 30 km. mtb spor, shelterplads, hundeskov, faciliteter ved Nørreåen, vandrestier og badeplads ved Fussingø sø.

Organisering
Ved etablering af en outdoor facilitet på det nuværende Ålum Sportsplads kan det være fordelagtigt at involvere forskellige brugergrupper og interessenter i processen. Jo flere interessenter der er involveret og får ejerskab til projektet jo større muligheder og potentialer kan der være i projektet, samt en mere bæredygtig drift og øget brug af området.
I forbindelse med projektet foreslås en organisering med en bred kreds af aktører som arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen kan, ud over at arbejde med etablering af faciliteter på arealet, arbejde med etablering af en venneforening eller et fællesråd. Det vil være optimalt set i forhold til udvikling, etablering og drift.

Proces
Der igangsættes en afklarings- og udviklingsproces for området i foråret 2021. Formålet med processen er bl.a. at afdække muligheder, barrierer og interessenternes interesse. Der tilsigtes en høj grad af brugerinddragelse i processen.
Tidsplan er for processen er vedhæftet.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til projektet.

Klubhuset renoveres for kultur og fritidsforvaltningens pulje til renovering af omklædningsrum. Driftsudgifter og øvrige anlægsmidler findes indenfor den eksisterende økonomi og evt. via fondsmidler.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Nord Vest

Spentrup Sogn er nu genåbnet
Spentrup Sogn er nu genåbnet
Spentrup
Byfornyelse på vej i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg
Byfornyelse på vej i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg
Nord Vest
Indbrud i Gassum, har du set noget
Indbrud i Gassum, har du set noget
Nord Vest
Stor efterspørgsel på Landdistriktsrådets projektpulje
Stor efterspørgsel på Landdistriktsrådets projektpulje
Glenstrup, Handest, Holmgård
Sødisbakke inviterer til koncert og gudstjeneste
Sødisbakke inviterer til koncert og gudstjeneste
Mariager
Hvorfor? Spørger man i Bjerregrav.
Hvorfor? Spørger man i Bjerregrav.
Nord Vest
Vil 16 blokere for 521 borgeres ønske om cykelsti?
Vil 16 blokere for 521 borgeres ønske om cykelsti?
Nord Vest
Bredbåndspuljen er igen åben
Bredbåndspuljen er igen åben
Nord Vest
Årsagen til den tragiske brand i Hobro fundet
Årsagen til den tragiske brand i Hobro fundet
Hobro
85 år gammelt motortog indledte årets første sommerdag
85 år gammelt motortog indledte årets første sommerdag
Handest
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder