Del på Facebook   Print siden

Åbent brev til Randers Byråd

Debat
Tirsdag 5. september 2023 kl. 12:00

Åbent brev til Randers Byråd
Fotograf Randers Kommune, Christian Sloth Olesen


Indsendt af: Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, Trekløver Skolen.

Vi, forældrevalgte i skolebestyrelsen på Trekløver Skolen, er nået til det punkt, hvor vi ikke kan sidde flere alarmerende forhold overhørig længere.

Salamanca Erklæringen fra 1994 stadfæstede, at skolen kan bruges af alle børn og særligt af dem med særlige uddannelsesmæssige behov. Den danske folkeskolelov bygger på dette princip om at være en skole for alle, hvor skolens virke skal være præget af ligeværd 1). Vi understreger ‘skole’ i betydningen ’undervisning med fokus på uddannelse’. I ‘Reglerne for specialundervisningen’2) beskrives, at der skal undervises i folkeskolens fag og fagområder. På Trekløver Skolen får langt fra alle eleverne den lovpligtige undervisning i folkeskolens fag, som børnene har krav på at få. Faktisk får nogle børn slet ikke undervisning. Der er klasser/teams, hvor der er få lærertimer tilknyttet, og tilfælde, hvor der slet ikke er lærere i løbet af en hel uge.

Specialskolen varetager undervisning og hverdag for børn med stor variation af handicaps. På trods af det har skolen ikke særligt uddannet personale, som har kendskab til de mange typer handicap. Vi ser f.eks. ikke sundhedspersonale til de kritiske, fysiske handicaps, ergoterapeut til træning eller psykolog til psykologisk pædagogisk rådgivning. Vi ved at vejledning kan fås mange steder fra, men grundet elevernes udfordringer er det langt fra tilstrækkeligt i en dynamisk hverdag.

I ‘Reglerne for specialundervisning’ klargøres det: ‘at der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger’3), hvilket kun kan lykkes med personale der har dybtgående kendskab til - og kan vejlede i - den brede vifte af handicaps skolens elever har.

Med en Specialskole i Randers må der værnes om de specialpædagogiske kompetencer som kommunen har og kan tiltrække. Med et personale flow på over 100 medarbejdere over ca. 1,5 år i tidsrummet fra den 1.1.2021 til 1.5.22 er der tydelige tegn på, at vi her har en arbejdsplads, der ikke kan holde på deres medarbejdere. Her ser vi, at både erfaring på området og særligt kendskab til skolens elevgruppe forsvinder i rask tempo. En dyrebar kapital som koster. Både i kroner og øre, men også i kvaliteten – og det er børnene som livslangt betaler prisen gennem mindre hjælp til indlæring fra stabile lærerkræfter.

Vi får henvendelser fra personale, som fortæller, hvorledes de ikke kan imødekomme børnenes mest basale behov for en rimelig hverdag. Hvor elever med både psykisk og fysisk handicap ikke kan tilgodeses i de rammer, som er givet personalemæssigt. Hvorledes de som personale oplever, at de ikke kan ændre forholdene, fordi deres henvendelser ikke bliver taget til efterretning. Især har personalet på Blommevej i arbejdspladsvurdering (APV) afgivet mange kommentarer om, at ressourcerne er utilstrækkelige i forhold til, hvad børnene har behov for i et specialtilbud.

Forældre kommer til os med beskrivelser, hvor deres børn ikke får anvist et skoletilbud, der tilnærmelsesvis imødekommer deres barns handicap. Her taler vi om børn, der er diagnosticeret med fysiske og/eller mentale handicaps. Diagnoser som er fulgt op af anvisninger på, hvorledes deres barns udfordringer skal imødekommes. Eksempler hvor disse anvisninger, udarbejdet af de specialister som har vurderet barnet, bliver tilsidesat.
Trekløver Skolen står med uddannelse af kommunens mest sårbare børn. Børn der er diagnosticerede, og hvis behov er nøje beskrevet. Børn som med særlig kompetent støtte skal rustes til videre liv. Men lovgivningen bliver ikke overholdt. Arbejdsmiljøet er ikke i rimelig forfatning og de steder, vi henvender os, tager ikke de mange problemstillinger alvorligt.

Nu kvitteres der med budgetbesparelser. Skolen er pålagt at spare 5 millioner - og det er fra et allerede reduceret budget. Spareforslagene, som er fremsat, kan vi som forældrevalgte i skolebestyrelsen ikke godkende. Skolens har i 2023/2024 et større elevoptag, der medfører større likviditet, som skolens ledelse ”pludselig” vil anvende på flere materielle engangsinvesteringer, mens der ikke er lydhørhed over for markant styrkelse af folkeskolelærer. Forældrerne i skolebestyrelsen har igen udtrykt bekymring
Oven i købet så vi, at da skolens budget i 2019 viste et overskud, blev dette overskud fordelt til kommunens øvrige skoler med underskud. Nu står vi i den omvendte situation: de øvrige skoler har overskud - men der fordeles ikke til skoler med underskud.

Vores børn på Trekøverskolen har, på linje med alle andre børn, ret til og krav på et undervisningstilbud, hvor de lærer og udvikler sig. At blive så dygtige som de kan! At de bliver mest muligt selvhjulpne i deres voksne liv. Alt sammen jævnfør Folkeskolelovens fokus på ligeværd - §1 stk. 3 i Folkeskoleloven.

Lovgivningen bliver ikke tilnærmelsesvis overholdt af forvaltningen og skolens ledelse med den konsekvens, at børn med særlige behov forsømmes. Personale og forældre kan stå og se på - mens ingen tager ansvar. De udfordringer og handicaps som skolens målgruppe har, kan langt fra tilgodeses med det tildelte budget med deraf følgende mangel på personaleressourcer med den nødvendige specialpædagogiske faglighed.

Forældrebestyrelsen møder forældre, som fra skolen oplever et menneskesyn om, at disse børn jo alligevel ikke kommer til at bestå afgangsprøverne, bortset fra et ganske lille antal.

Som bestyrelse, har vi arbejdet konkret og vedholdende, i forhold til alle ovenstående punkter til bestyrelsesmøderne. Vi har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, også udenfor skolebestyrelsesregi, at forholdene ikke levede op til lovgivningen. Dog uden nogen effekt.
Trekløverskolen varetager sårbare børns uddannelse og hverdag - vi ser os nødsaget til at tage et ekstraordinært skridt. Brevet her er skrevet af nød - ikke af lyst.


1 Jf. Folkeskolelovens §1, stk. 3 (LBK nr 1086 af 15/08/2023)
2 Jf. https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning/regler-for-specialundervisning
3 Jf. §1, stk. 1, nr. 3 i Bek. om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014)

Kommentarer til artiklen:
Hej
Jeg er far til en dreng på skolen.
Min opfattelse af hans skole forløb er at han lærer noget, men som i skriver brevet kan jeg jo også fornemme at der bliver sparet.
Det bliver der også skrevet hjem om at der gør, især i forbindelse med det nye skole år der lige er startet.
Jeg støtter tilfulde jeres læser brev.

Mvh. Christian Ring Jørgensen
Christian Ring Jørgensen , 06-09-2023 12:16:46


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Debat

Læserbrev: Hvornår vil man undskylde for den tortur, man har udsat danskerne for?
Læserbrev: Hvornår vil man undskylde for den tortur, man har udsat danskerne for?
Debat
Læserbrev: Nu er det officielt! Danmark har fået en ny statsreligion
Læserbrev: Nu er det officielt! Danmark har fået en ny statsreligion
Debat
Læserbrev: Pharmakia
Læserbrev: Pharmakia
Debat
Læserbrev: Testosteron og mental load
Læserbrev: Testosteron og mental load
Debat
Læserbrev: Ældre og ADHD
Læserbrev: Ældre og ADHD
Debat
Læserbrev: Nikotinfri ungdom - en god sag for Randers Kommune
Læserbrev: Nikotinfri ungdom - en god sag for Randers Kommune
Debat
Læserbrev: Russisk roulette for at være en god samfundsborger
Læserbrev: Russisk roulette for at være en god samfundsborger
Debat
Læserbrev: Politisk garanti - havnen sejler på en bølge af fremgang
Læserbrev: Politisk garanti - havnen sejler på en bølge af fremgang
Debat
Læserbrev: Afrikanske dyr i Nordnorge
Læserbrev: Afrikanske dyr i Nordnorge
Debat
Læserbrev: Hvem kæmper for Randers?
Læserbrev: Hvem kæmper for Randers?
Debat
Tilbudsaviser og magasiner m.m:
Regionale nyheder