Åbent brev til Randers Byråd: urigtige oplysninger om antal klagere/husstande

18. april 2024
Åbent brev til Randers Byråd: urigtige oplysninger om antal klagere/husstande

Åbent brev til Randers Byråd i uredigeret tilstand indsendt af: EB Invest Randers ApS, Erik Bo Andersen.

Indsendt fra en læser. Indlægget er et udtryk for skribentens holdning.

Kære Byråd

Der har i forbindelse med ny lokalplansforslag 742, i stedet for lokalplan 335, været fremført i diverse medier m.v. at der er 411 husstande imod en ny lokalplan.
(Det vil svarer til, at flere end samtlige opførte husstande/bebyggede grunde har underskrevet, og det siger jo sig selv er et falsum)

Denne oplysning er helt ukorrekt og afvist af forvaltningen i forbindelse med presseankenævnssag imod avisen for at bringe urigtige oplysninger.

Indsigelserne går jo heller ikke på, at man er for en fastholdelse af lokalplan 335 eller imod en ny lokalplan, men derimod alene indsigelser imod lokalplansforslaget 742.

De 217 underskrifter der blev indsamlet i forbindelse med høringen af Lokalplansforslaget 742 er for 105 husstande, hvoraf 26 husstande er fra Tjærby.
De 26 husstande fra Tjærby, går på, at man ønsker en cykelsti eller en fredeliggørelse af Gl. Gimmingvej. (Ved en bevarelse af lokalplan 335 bliver der i stedet flere biler på Gl. Gimmingvej)

Ellers står forvaltningens svar jo tydeligt og klar, at der ikke er 411, hverken underskrifter og slet ikke husstande imod lokalplansforslaget 742 og slet ikke imod en ny lokalplan.

En af de seneste udmeldinger er, at jeg selv havde lavet lokalplansforslaget for den ubebyggede del i lokalplan 335, og det vil jeg hermed afkræfte. Jeg har gennem 19 år altid brugt Geopartner i forbindelse med mine udstykningsprojekter og de kan også bekræfte, at jeg aldrig har tegnet den udstykningsplan for det ubebyggede areal øst for Tjærbyvangsvej.
Den ubebyggede del af lokalplanen er lavet af en kommunal medarbejder for over 19 år siden, uden hensyn til terræn m.v. og den er lavet imod tidligere ejers ønske, altså har man tegnet på en fremmede mands jord.

Jeg har hørt andre fremførte argumenter, som heller ikke har gang på jord, og derfor appellerer jeg til jer, at beslutninger træffes på korrekte oplysninger.

Det er helt fint at lokalplansforslaget 742 er forkastet, men fortæl os, og her mener jeg også forvaltningen, hvor vi har fejlet i dialogen og udarbejdelsen af ny lokalplansforslag, som beslutning fra EPU d. 17/11-2022.
Det var også et enigt EPU der valgte at sende lokalplansforslaget 742 ud i offentlig høring.
Det var også forvaltningen og EPU der besluttede at der ikke skulle holdes borgermøde om lokalplansforslaget 742, og derved mulighed for at ændre tidligere i processen.

Da lokalplansforslaget 742 overholder alle de opstillede kriterier fra EPU 17/11-2022 for udarbejdelse af en ny lokalplan, og forslaget overholder alle gældende Kommuneplanens retningslinjer, uden der skulle dispenseres, så har vi svært ved at se hvad vi har gjort galt eller forkert, og hvorfor der så ikke kan findes en tilrettet løsning.

Hvis vi overordnet skal se på lokalplansforslaget 742 og de indsigelser der var kommet ind, så var der 3 overordnede temaer.

1. For mange boliger
2. Trafikale forhold på Gl. Gimmingvej
3. Tabt udsigt

Indsigelserne er jo reelle nok, selvom forvaltningen havde indarbejdet dem som var relevante i den endelige udgave af Lokalplansforslaget 742, men det er jo på ingen måder forhold der ikke kan løses med en ny tilrettet plan.

AD1.:
Jeg havde på mit areal en storparcel med 27 rækkehuse, betinget forhåndssolgt til Vestergaard huse, som ville bygge ejerboliger. Randers kommune ændret deres areal fra Åben lav til tæt-lav og ville realisere 21 rækkehuse til lejeboliger. Hvis man ikke ønskede rækkehuse, så kunne man jo bare have sagt det og derved reduceret antallet af rækkehus med hele 48 boliger.
Tilbage vil vi stå med en parcelhusudstykning med ca. 52 boliger i stedet. Den lokalplan med færrest antal boliger pr. ha. og den lokalplan med størst udlæg af fælles grønne opholdsarealer.

AD2:
Der var en del indsigelser over at kommunen ville lave 21 rækkehuse. Alle med adkomst via Gl. Gimmingvej. Ved at fastholde lokalplan 335 vil der så i stedet være trafik fra 37 boliger. En ny lokalplan ville derimod kun tilføre Gl. Gimmingvej 9 boliger, og derved en meget væsentlig reduktion.

AD3:
Tabt udsigt Som forvaltningen redegjorde for så kan ingen vide hævd på tabt udsigt, og fordi der har været en bar mark, alene fordi en udstykning og bebyggelse endnu ikke har fundet sted, kan man altså ikke kræve bibeholdt som fri.
Fra boligerne på Hjertegræsbakken, i lokalplan 557 der ligger husene i kvote 25, mens parcelhusene i en ny udstykning i forreste række ned mod Tjærbyvej vil ligge i kvote 16. Altså en højdeforskel på 9 meter, hvor man med lethed ville kunne kigge henover de fremtidige huse. I den gamle lokalplan, der må man bygge i 2½ etage og det vil betyde at udsigten forsvinder.
Her kunne man så endvidere toppe en kommende lokalplan således at der kun måtte opføres huse i et plan, opført som funkishuse (dvs. med flad tag) og det vil sikre de omkringliggende lokalplaner mere udsigt.
Herudover vil de større og flere indbyggede grønne kile sikre bagvedliggende huse kig igennem kilerne.

Så hvorfor ikke spørge borgerne med hensyn til en ny lokalplan, hvor ovenstående forhold er ændret?
Hvorfor fastholde en lokalplan der ikke kan laves, og i værste fald skal foregå dispensationer i et hidtil uset antal for at realisere en 19 år gammel plan.

M.v.h.

EB Invest Randers ApS
Erik Bo Andersen