Vi vil vores ældre – vi vil Randers kommune

Onsdag 6. februar 2019 kl. 08:13

Vi vil vores ældre – vi vil Randers kommune
Fatma Cetinkaya (S), formand for Omsorgsudvalget, og Liselotte Frier Pedersen (S), medlem af Omsorgsudvalget i Randers kommune.
LÆSERBREV Af Fatma Cetinkaya (S), formand for Omsorgsudvalget, og Liselotte Frier Pedersen (S), medlem af Omsorgsudvalget i Randers kommune.

Ifølge byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, er han den eneste, der tænker på vores ældre borgere i Randers kommune og på vores medarbejdere indenfor plejeområdet. Han mener, at alle vi andre politikere er totalt ligeglade.

Vi vil gerne slå fast, at det betyder meget for os og vores partifæller, at vores ældre borgere har et værdigt liv - uanset om de opholder sig i eget hjem eller på et af kommunens plejecentre.

I forbindelse med debatten omkring Dronningborg Plejecenter og Aldershvile blev vi gentagne gange gjort opmærksom på, at vi politikere generelt ikke havde styr på økonomien indenfor omsorgsområdet, at vi ikke havde viden nok i forhold til, hvilket behov der er/var for boliger til vores ældre borgere, og hvordan udviklingen er/var i forhold til antal ældre.

Dette mundede ud i, at forligspartierne besluttede, at den foreliggende boligplan skal opdateres således, at vi til næste budgetseminar har de allernyeste oplysninger omkring omsorgsområdet at arbejde ud fra.

Denne boligplan vil blandt andet indeholde en beskrivelse af nuværende boligmasse og sammenholde denne med det forventede behov for boliger opgjort i boligkategorier og specialtilbud. Boligplanen vil desuden belyse demografiudviklingen herunder beliggenhed, boligtyper og arbejdsmiljø i forhold til plads til teknologi, så vores medarbejdere sikres ordentlige arbejdsforhold. Samtidig vil boligplanen indeholde en fremtidsprognose på fremtidens ældreboliger, korttidspladser og ikke mindst demografitilvækstens betydning for efterspørgslen samt ønsker fra de ældre selv.

Det nævnte er ikke udtømmende men en lille del af, hvilke emner boligplanen vil belyse.

På nuværende tidspunkt er det umuligt for nogen at sige noget om, hvilke tiltag boligplanen vil pege på. Kasper Fuhr Christensen frygter lukning af plejehjem og påstår, at boligplanen er bestilt arbejde. Altså bestilt med det formål at pege på lukninger.

Vi må understrege, at boligplanen ikke er et bestilt arbejde med det formål, men er noget, forligspartierne har vurderet som en nødvendighed for at få en mere uddybende viden og oplysninger at arbejde ud fra.

Det er så forkert og misvisende af Kasper Fuhr Christensen at udtale sig om, at der er tale om lukninger. Det skaber unødig frygt og frustration hos vores ældre borgere og deres pårørende. Vi vil også lige slå fast, at Kasper Fuhr Christensen ikke er alene om at ønske, at vores ældre skal have det godt og at vores medarbejdere fortjener bedre. Det er jo det, både vi politikere og vores embedsfolk dagligt arbejder for. Vi tror ikke, at der er nogle af de politikere, der sidder i byrådet som alene er blevet politikere for at gøre det surt for vores borgere generelt i Randers Kommune.

Processen omkring udarbejdelse af boligplanen vil løbende blive forelagt for omsorgsudvalget og omfatter også en minikonference som finder sted den 28. marts 2019, hvor Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, ledere og fællestillidsrepræsentanter fra omsorgsområdet også er repræsenteret. Dette for at sikre, at alle bliver hørt, således vi har det bedste udgangspunkt for de beslutninger, der skal træffes. Vi ser frem til, at boligplanen ligger klar til sommeren 2019.

Kasper Fuhr Christensen nævner blandt andet det at være gammel i nærområdet som altafgørende for borgernes sundhed og trivsel. Det kan være et element, og andre vil måske prioritere anderledes, men det bliver vi forhåbentligt klogere på henover sommeren, for vi har besluttet, at boligplanen blandt andet skal omfatte demografiudviklingen og efterspørgslen således, at fremtidige boliger svarer til borgernes behov.

Vi må også kommentere på Kasper Fuhr Christensens kommentar omkring nedskæringer. Udover de i forvejen øremærkede midler administreres resten af kommunens økonomi på en måde, hvor vi så vidt muligt forsøger at imødekomme borgernes behov, og at vi fortsat har en kommune i udvikling.

Og der skal ikke herske tvivl om, at vi selv ser det kærkomment, at vi fra Folketinget får tilført flere økonomiske midler at arbejde med!

Så hvis Kasper Fuhr Christensen overhovedet mener noget, skulle han nærmere rette sine skyts mod Folketinget og folketingspolitikerne og overbevise dem om, at han synes, vor alles kommune trænger til et økonomisk løft indenfor ikke alene omsorgsområdet men i alle de områder, som berører vores borgere.

Vi må også lige nævne lederen i Amtsavisen d. 4. feb. af Axel Præstmark, som på bedste vis beskriver vores behov, men vi gisper ikke alene efter bedre infrastruktur, vi gisper generelt efter en bedre og sundere økonomi i vores kommune.

* Giv RANDERSiDAG en 'synes godt om' på Facebook - klik her.
* Tilmeld dig vort nyhedsbrev.


© Copyright 2019 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

-