'Godt to års beslutninger ugyldige'

Mandag 14. maj 2018 kl: 05:46

'Godt to års beslutninger ugyldige'
Byrådsmedlemmerne Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen vender igen omkonstitueringen.
Overmark og Fuhr: De beslutninger, der er blevet truffet af udvalgene i perioden fra omkonstitueringen 22. juni 2015 til og med 31. december 2017, gælder som udgangspunkt ikke.

Derfor har byrådsmedlemmerne Bjarne Overmark, Beboerlisten, og Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, rettet henvendelse til såvel borgmester Torben Hansen (S) samt kommunens direktion. I henvendelsen står der:

Den 5. april 2018 gav Randers Byret Daniel Madié og undertegnede medhold i, at den ændring af styrelsesvedtægen, hvis formål var at udløse den omkonstituering, der gjorde, at Madié og undertegnede kunne afsættes som udvalgsformænd, var ugyldig.

Dommen af 5. april 2018 slår følgende fast: “Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015 om ændring i Randers Kommunes styrelsesvedtægt i funktionsperioden 2014-2017 er ugyldig.”

Når en beslutning er ugyldig, betyder det, at den ikke får retsvirkning efter sit indhold. Eller sagt mere mundret: En ugyldig afgørelse gælder ikke.

Beslutningen af 22. juni 2015 førte til, at alle de stående udvalg og økonomiudvalget blev nedsat på ny. Sidstnævnte må derfor også betragtes som ugyldigt.

Følgen heraf må være, at de udvalg, der blev nedsat på byrådsmødet den 22. juni 2015, ikke har haft kompetence efter kommunestyrelsesloven. Alle beslutninger truffet af udvalgene i perioden fra den ugyldige beslutning af 22. juni 2015 til og med 31. december 2017 må derfor være behæftet med kompetencemangel.

En beslutning, der er truffet af en inkompetent myndighed, er som hovedregel ugyldig. Eller sagt på jysk: De beslutninger, der er blevet truffet af udvalgene i perioden fra omkonstitueringen den 22. juni 2015 til og med den 31. december 2017, gælder som udgangspunkt ikke.

Syv spørgsmål
I lyset af ovenstående bedes forvaltningen svare på følgende spørgsmål:

1. Er forvaltningen enig i, at de stående udvalg samt økonomiudvalget ikke har haft kompentence efter kommunestyrelsesloven i perioden fra den ugyldige beslutning af 22. juni 2015 til og med 31. december 2017?

2. Er forvaltningen enig i, at de beslutninger, der er truffet af udvalgene i ovennævnte periode, som udgangspunkt er ugyldige som følge af kompetencemangel?

3. Hvilke konsekvenser har det, hvis udvalgenes beslutninger er ugyldige?

4. Er forvaltningen enig i, at en række byrådsmedlemmer har fået et formandsvederlag for perioden fra den ugyldige beslutning af 22. juni 2015 til og med 31. december 2017, de ikke var berettigede til? Og hvad er i så fald konsekvensen?

5. Er forvaltningen enig i, at en række byrådsmedlemmer har fået et udvalgsvederlag for perioden fra den ugyldige beslutning af 22. juni 2015 til og med 31. december 2017, de ikke var berettigede til? Og hvad er i så fald konsekvensen?

6. Hvad finder forvaltningen, at dommen i øvrigt giver anledning til af handlinger, beslutninger m.m.?

7. Kan nogen politikere eller embedsmænd, fx daværende kommunaldirektør Hans Nikolaisen (konsulent hos konsulentfirmaet Muusmann) eller daværende byrådssekretær Frederik Gammelgaard (cand.jur. og direktør for Skanderborg Kommune), ifalde erstatningsansvar for de tab, de har påført Randers Kommune i forbindelse med denne sag?

Overmark og Fuhr beder om at få svar på spørgsmålene ved byrådsmødet 11. juni 2018.

* Giv RANDERSiDAG en 'synes godt om' på Facebook - klik her.
* Tilmeld dig vort nyhedsbrev.

© Copyright 2019 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.