Sønderup til ministeren: Lyt nu til borgerne!

Tirsdag 5. december 2017 kl: 13:04

Sønderup til ministeren: Lyt nu til borgerne!
Iben Sønderup (S): Jeg kører gerne ministeren på en rundtur, så han kan se.
Brolukning i Langå: Borgernes liv er på spil – ministerens svar: en sludder for en sladder, lyder det fra byrådsmedlem Iben Sønderup (S).

Lukning af Væthvej, Langå, i 6-8 måneder, hvad mener ministeren?Banedanmark planlægger ombygning af viadukten over Væthvej i Langå i 6-8 måneder. Broen skal lukkes imens. Det fik byrådsmedlem Iben Sønderup (S) til at kontakte sin folketingskollega, Mette Reissmann (S), som har stillet spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA) om sagen.

Spørgsmålet lyder: ”Banedanmark planlægger ombygning af viadukt på Væthvej hen over jernbanen i Langå. Væthvej er den eneste forbindelse mellem byens vestlige og østlige del. Samtidig er den forbindelsesvej mellem to store lokalområder med en række landsbyer, hvorfor den også fungerer som en vigtig vej for dagligvarehandlen, beredskabet, hjemmeplejen osv. Dette forhold indebærer, at folks hverdag, liv og helbred afhænger af farbarheden på denne vej. Årsdøgnstrafikken er på 4.000 køretøjer. Banedanmarks ombygning af viadukten planlægges til at vare i 6-8 måneder. Der er ingen planer om alternativ vejføring/midlertidig bro i denne periode. Hvordan vurderer ministeren rimeligheden i, at en så vigtig vejføring fuldstændig lukkes i så lang en periode?”

Ministerens svar: Omvejskørsel på over 20 km. ”Jeg synes naturligvis, at det er ærgerligt, når borgere i landet bliver påført gener, som følge af at der anlægges et større infrastrukturprojekt (…) I forbindelse med projekteringen af viadukten vil ændringer i infrastrukturen blive koordineret med relevante myndigheder, herunder kommune, politi, brand og redning etc., ligesom der vil blive taget højde for omvejskørsel i forbindelse med beredskab.”

Iben Sønderup er oprørt over, hvad hun kalder ministerens ligegyldighed over for borgernes liv og helbred: ”Omvejskørsel? Jeg må sige, at ministerens svar ikke tyder på, at han kender eller overhovedet interesserer sig for vores lokale forhold. Jeg havde dog forventet en vis interesse i at løse vores problemer. Men at tale om omvejskørsel er jo helt til grin.”

Omveje på 20 km kan sætte folks liv på spil
Kort over Langå, Randers, Laurbjerg og Houlbjerg viser, at omvejskørsel vil betyde ruter på over 20 km, uanset hvilken rute, man tager. Det, mener Iben Sønderup, ikke er særlig betryggende.

”Man kan jo ikke forlange at brandvæsen, ambulancer og lægebiler skal køre omveje på over 20 km. Så kan huset være brændt ned i mellemtiden. Eller borgeren kan være afgået ved døden,” siger hun.

Gangbro ikke for motorkøretøjer – problem for ældre og handicappede
I sit svar henviser ministeren også til den gangbro, der bliver bygget over Langå Stations sydlige ende: ”… det er en forudsætning for projektet, at der i anlægsperioden skal være adgang for ’bløde trafikanter’ over banen i Langå. Forbindelsen for de bløde trafikanter er som udgangspunkt forudsat etableret med en ny gangbro med elevatorer, som Banedanmark i samarbejde med DSB og Randers kommune pt. anlægger på Langå station.”

Men, som Iben Sønderup anfører, kan gangbroen jo ikke tage motorkøretøjer.

”Så der er stadig en kæmpe udfordring, både for hjemmepleje og beredskab, og for de mennesker, der er dårligt gående, fx ældre og handicappede, som er afhængige af deres bil. Jeg synes ikke, ministerens svar er tilfredsstillende, siger Iben Sønderup, og jeg håber virkelig, at han vil indse, at det drejer sig om folks liv og helbred i denne sag.”

Gode lokale ideer til løsning
Heldigvis kan ministeren få inspiration af borgerne i Langå. De har nemlig mange gode ideer til, hvordan man kan løse udfordringerne med trafikken i forbindelse med elektrificering af banen gennem Langå. Der har været forslag fremme om, at man i stedet for at hæve viadukten kunne sænke skinnerne, som man fx har besluttet i Aarhus. Eller at broen kunne ombygges et spor ad gangen, så der hele tiden er et spor farbart. Og endelig er der forslag om, at den nye bro kan bygges syd for den gamle, så man kan bevare farbarheden under ombygningen.

Ministeren velkommen til at se omvejskørsler
”Det er fantastisk, at så mange borgere er kommet med gode ideer til at løse dette problem, siger Iben Sønderup, og det bør ministeren lytte til. Jeg ved, at Venstre også interesserer sig for dette problem og har stillet spørgsmål til ministeren. I Randers kommune står vi ofte sammen på tværs af partier, når det gælder om at løse konkrete problemer, og det er jeg sikker på, vi også vil gøre i denne sag. Ministeren bør lytte til borgerne. Og han skal være velkommen til at besøge os og se forholdene med egne øjne. Jeg skal gerne køre ham en tur ad de ”omvejskørsler”, han nævner i sit svar,” slutter Iben Sønderup.

* Giv RANDERSiDAG en 'synes godt om' på Facebook - klik her.
* Tilmeld dig vort nyhedsbrev.

© Copyright 2018 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.